‘Minder praten over Gronings gas en over kolencentrales, maak snel nieuw energieakkoord’

‘Minder praten over Gronings gas en over kolencentrales, maak snel nieuw energieakkoord’

26 april 2017Twee Nederlandse Amerikanen geven ons vanuit de Verenigde Staten. ‘Besteed minder tijd aan het praten over Groningen en over kolencentrales, investeer meer in innovatie en vergroening van de economie en maak snel een nieuw energieakkoord.’ En alle aardgasbaten zouden ‘per omgaande’ in een innovatiefonds moeten.

Tim Boersma (Columbia University New York)

Tim Boersma is verbonden aan de Columbia University in New York en Frank van Oordt is energieconsulent bij de Wereldbank in Washington. Vanuit de Verenigde Staten hebben zij een aantal adviezen voor het klimaat- en energiebeleid van Nederland. Ze stuurden het als een opiniebijdrage naar de Volkskrant.

Uit de opiniebijdrage in de Volkskrant
‘(…) Gestuwd door onze persoonlijke interesse en betrokkenheid bij het eerste [energie]akkoord, geven we enkele suggesties voor een energie- en klimaatbeleid waar de Nederlandse samenleving nog vele jaren op voort zou kunnen bouwen. (…)
Als inwoners van de Verenigde Staten aanschouwen we met eigen ogen de ontmanteling van de erfenis van president Obama. (…) Een van de kinderen van de rekening zou heel goed de innovatieagenda van de vorige president kunnen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energie-efficiëntie, elektriciteitsopslag, geavanceerde nucleaire technologie, volgende generaties wind- en zonne-energie, CO2-afvang en -opslag.

Frank van Oordt (energieconsulent Wereldbank Washington)

Kansen voor Nederland
Dit is slecht nieuws, maar biedt natuurlijk ook kansen. Nederland heeft een stevige kennisinfrastructuur, vele goede (technische) universiteiten en een innovatief bedrijfsleven. Per omgaande zouden alle toekomstige aardgasbaten in een innovatiefonds moeten vloeien, zodat Nederland en Nederlandse bedrijven zich kunnen toeleggen op de energie- en klimaattechnologieën van morgen. Het net opgerichte investeringsvehikel Invest NL kan meteen vol aan de slag. (…)

Politieke discussie te veel gedomineerd door hypes
De politieke discussie in Nederland is de afgelopen jaren te veel gedomineerd door hypes. We hebben oneindig veel manuren besteed aan de vraag hoe het nu verder moet met Gronings aardgas en wanneer de kolencentrales sluiten. In Groningen lijkt verantwoorde extractie van aardgas, in combinatie met ruimhartige compensatie inclusief toekomstperspectief van de lokale bevolking, de enige logische weg voorwaarts.

Nieuwe kolencentrales sluiten is waanzin
De te vormen coalitie zou een overeenkomst moeten sluiten om de twee oudste nog opererende kolencentrales te sluiten, uiterlijk in 2019. Met het oog op het Nederlandse investeringsklimaat is het sluiten van de drie centrales die in 2014 hun deuren openden in alle eerlijkheid waanzin.

Energieakkoord 2
Meer aandacht voor innovatie, de vergroening van de Nederlandse economie in brede zin en het substantieel reduceren van de energievraag, zouden de speerpunten van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid moeten zijn. De politiek zet het raamwerk neer en het maatschappelijk middenveld kan aan de slag om het energieakkoord 2 in te vullen. (…)’

Bronnen
De Volkskrant, opiniebijdrage, 26 april 2017: Er moet een nieuw energie-akkoord komen dat geldt tot 2030 (via Blendle)
Foto: Tweede Kamer. Inzet: still uit NOS-reportage
Foto Boersma: Columbia University
Foto Van Oordt: LinkedIn

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.