Minister Kamp laat rapport aardbevingsschade Emmen opnieuw bekijken

Minister Kamp laat rapport aardbevingsschade Emmen opnieuw bekijken

24 november 2016Minister Kamp laat het rapport over de aardbevingsschade in Emmen kritisch bestuderen. De NAM houdt vooralsnog vast aan het rapport dat concludeert dat de schade die aan 111 panden ontstond niet door de aardbeving van 30 september vorig jaar is veroorzaakt.

Uit een bericht van de Tweede Kamer (over mondelinge vragen)
‘(…) Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil dat minister Kamp (Economische Zaken) een onafhankelijk onderzoek start naar de aardbevingsschade in Emmen. Drie onafhankelijke geologen hebben grote vraagtekens bij een rapport over de aardbevingsschade in Emmen dat in opdracht van de NAM is opgesteld. Volgens dat rapport zou de gemelde schade aan gebouwen niet samenhangen met de beving van 30 september 2015. Van Tongeren wil een onafhankelijk onderzoek naar de schadegevallen die na de aardbeving gemeld zijn. Zij vindt het opmerkelijk dat alle beschadigde gebouwen “toevalligerwijs precies in een cirkel rond het epicentrum” liggen. Kamp gaat de Technische commissie bodembeweging vragen om het rapport over de aardbevingsschade in Emmen uitgebreid te bestuderen. Individuele burgers kunnen ook naar die commissie stappen. Die doet na onafhankelijk onderzoek een uitspraak. De NAM moet die uitspraken altijd volgen. (…)’

De Telegraaf had naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag al gemeld dat het ‘aardbevingsrapport Emmen stinkt’.
Uit het bericht van De Telegraaf
‘(…) Wetenschappers maken bij EenVandaag gehakt van een rapport over aardbevingsschades aan huizen in Emmen. Uit het rapport zou blijken dat gaswinning van het bedrijf in Emmen niets met de schade van doen zou hebben, maar daar plaatsen wetenschappers nu vraagtekens bij. Op basis van het rapport – dat in opdracht van de NAM is opgesteld door ingenieursbureau Witteveen & Bos – hebben omwonenden te horen gekregen dat ze de schade niet vergoed zouden krijgen. De omwonenden lieten direct blijken zich niet serieus genomen te voelen door de NAM. Drie deskundigen hebben nu naar het rapport gekeken en komen tot de conclusie dat het broddelwerk is. Witteveen & Bos hebben volgens de kenners veel te snel de conclusie getrokken dat er geen verband was tussen de aardbeving en de gaswinning van de NAM. (…)’

Reactie NAM: ‘Wij conformeren ons aan het rappport’
Op de website van EenVandaag reageert de NAM
‘(…) Uit het rapport van Witteveen+Bos  blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving van 30 september 2015. Ons beeld is dat Witteveen+Bos een zorgvuldig en transparant traject heeft doorlopen. Alle 111 panden zijn uitgebreid onderzocht en wij conformeren ons aan het rapport. Mochten de schademelders het niet eens zijn met de afwijzing, dan kunnen zij de Technische Commissie Bodembeweging inschakelen. Deze mogelijkheid hebben we meteen bij de bewoners schriftelijk onder de aandacht gebracht. (…)’

Item EenVandaag (1o’53”)

Bronnen
Tweede Kamer, 22 november 2016: GroenLinks: onderzoek aardbevingsschade Emmen
De Telegraaf, 21 november 2016: Aardbevingsrapport Emmen ’stinkt’
EenVandaag, 21 november 2016: Rapport aardbeving Emmen ‘stinkt’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.