Minister Kamp: ‘Wel makkelijk om nu te zeggen dat het sneller moet’

Minister Kamp: ‘Wel makkelijk om nu te zeggen dat het sneller moet’

23 december 2016Lichtelijk geïrriteerd reageert minister Kamp op de oproepen om meer vaart te maken met de energietransitie. ‘Het is makkelijk om nu te zeggen dat we sneller moeten. Laten we niet vergeten waar we vier jaar geleden stonden, we hebben al een enorme versnelling ingezet. Daar mogen we best trots op zijn.’

In het december/januari-nummer van SERmagazine staat een interview met minister Kamp over de energietransitie en het Energieakkoord. ‘De energietransitie is aan het versnellen.’
Uit het interview van SERmagazine
‘(…) ‘Ik ben vooral trots op wat alle betrokken partijen hebben bereikt en nog aan het doen zijn. In het regeerakkoord van 2012 hebben we afspraken gemaakt om in Nederland versneld de transitie van fossiele naar duurzame energie in gang te zetten. Dit hebben we waar gemaakt met het Energieakkoord: een breed gedragen maatschappelijk akkoord met doelen op het terrein van hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid. Uit de evaluatie van het Energieakkoord en de NEV 2016 blijkt dat deze aanpak succesvol is.

Het Energieakkoord heeft bijgedragen aan een versnelling van de energietransitie. Er zijn resultaten geboekt waarvan het zeer aannemelijk is dat die anders niet zouden zijn bereikt. Hiermee is een onomkeerbare stap in de energietransitie gezet. Hoewel er nog veel werk te verzetten is richting 2050, zetten we met het Energieakkoord een belangrijke eerste stap. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst.’

Wat maakt het akkoord toch zo succesvol?
‘Ik zie twee belangrijke succesfactoren die nauw met elkaar samenhangen. De eerste is dat burgers en bedrijven langjarige zekerheid hebben gekregen over het beleid. We hebben samen een uitgebalanceerd akkoord gemaakt met afspraken waarmee iedereen uit de voeten kan. Door uit te voeren wat we hebben afgesproken, weet iedereen waar hij aan toe is. Dat is in het verleden met het energiebeleid wel eens anders geweest.
Die langjarige zekerheid geeft partijen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat hebben ze ook gedaan. Dat zie ik als tweede succesfactor. Het is de taak van de overheid om de juiste, stimulerende kaders te stellen, maar uiteindelijk moeten burgers en bedrijven de energietransitie in de praktijk brengen. (…)

Veertig bedrijven hebben onlangs een oproep gedaan om in de volgende regeringsperiode een Klimaatwet op te stellen, een minister van Economie, Klimaat en Energie aan te stellen en een investeringsbank voor groene energieprojecten op te richten. De energietransitie gaat hen niet snel genoeg.
‘Ik zie deze oproep vooral als steun voor de beweging die we met het Energieakkoord in gang wilden zetten. Nu we de eerste, onomkeerbare stap in de energietransitie hebben gezet en partijen zien wat er in korte tijd mogelijk is als alle neuzen dezelfde kant op staan, verrast het mij niet dat er een roep komt om sneller te gaan. Ik herken in die oproep de urgentie van de energietransitie en de grote mogelijkheden die we hebben om de transitie op zo’n manier vorm te geven dat we daar als land sterker uit komen. Het is overigens makkelijk om nu te zeggen dat we sneller moeten. Laten we niet vergeten waar we vier jaar geleden stonden, we hebben al een enorme versnelling ingezet. Daar mogen we best trots op zijn.’

Maar kán het sneller?
‘Ik deel het gevoel van urgentie en herken ook dat we nog een lange weg te gaan hebben richting de doelen van 2050. In de Energieagenda die het kabinet voor het einde van het jaar zal uitbrengen, benoemen we de stappen die we na het Energieakkoord moeten zetten. Daar hoort ook die versnelling bij. We bouwen bijvoorbeeld de komende jaren de vijf grootste windparken op zee ter wereld, en ook nog eens tegen ongekend lage kosten. De kostenreductie van 40 procent die we in 10 jaar wilden realiseren, is nu al bereikt.’ (…)’

Bronnen
SERmagazine, december 2016/januari 2017: Henk Kamp, minister van Economische Zaken, over de Evaluatie Energieakkoord
SERmagazine (pdf hele nummer, 24 pag)
Foto: SERmagazine (Dirk Hol)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.