Minor Energy Technology

Technische Universiteit Eindhoven
Bachelorstudenten die kiezen voor de Minor Energy Technology werken in groepen van ongeveer drie studenten aan een opdracht. In deze opdracht staat onderzoek naar (duurzame) energie centraal. De studenten verdiepen zich hierin door middel van literatuurstudie, het doen van experimenten of het maken van een ontwerp.
De projecten worden uitgevoerd op de gebieden:
– energie-omzetting
– toekomstige brandstoffen
– elektrische netwerken
– duurzame energie

WO
Minor

Start
Omvang
Taal
Website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.