Minor People Planet Profit

Rijksuniversiteit Groningen
Wij staan voor één van de grootste uitdagingen van de geschiedenis: het zeker stellen van de materiële basisvoorwaarden van het bestaan voor toekomstige generaties. Met de toenemende wereldbevolking en het stijgende welvaartspeil in verschillende delen van de wereld is het duidelijk dat uitputting van de planeet een reëel gevaar is. Wereldwijde klimaatveranderingen zijn merkbaar en dragen ertoe bij dat duurzame ontwikkeling hoog op de politieke agenda staat. Maar wat zijn precies deze milieuproblemen? Waar komen ze vandaan? En hoe hangen ze samen met ‘normale’ consumptiepatronen van jou en andere mensen?
Tijdens deze cursus zal naar voren komen dat de duurzaamheidsuitdaging veel meer is dan alleen een technologische uitdaging. Beleid, politiek, wetenschap, technologie, maar ook worldviews en ethiek spelen allemaal een rol.
In de Minor People Planet Profit maak je kennis met de basisprincipes van beleid, innovatie en management. Daarnaast leer je niet alleen de natuurwetenschappelijk achtergrond van milieuproblemen en duurzaamheid (zoals bijvoorbeeld de milieuproblematiek, consumptiepatronen, grondstoffenbeheer, ketenbeheer, etc.), je maakt óók kennis met de sociaal-culturele aspecten (zoals bijvoorbeeld de rol van beleid en technologie, de rol van lifestyle, ethiek, etc.) en sociaal-economische aspecten van duurzaamheid. Tijdens de Minor schrijf je ook een paper en werk je in een interdisciplinaire groep studenten zelfstandig aan een concreet duurzaamheidsvraagstuk zoals Urban Mining, Kweekvlees of Windenergie.

WO
Minor

Start eerste semester
Omvang 30 ECT / 840 uur
Taal Nederlands
Website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.