foto: Boskalis

Mix van biobrandstoffen voor bouwwerken Borssele offshore

Boskalis gebruikt biobrandstof.

Waterbouwkundig bedrijf Boskalis Westminster gaat bij het installeren van de exportkabel naar het offshore windpark Borssele in het Nederlandse deel van de Noordzee een mengsel van biobrandstoffen gebruiken.

Deze kabel moet het transformatorplatform Borssele Alpha met het hoogspanningsnet op het vasteland verbinden. Boskalis voert deze werken uit in opdracht van Tennet, de beheerder van het Nederlandse transportnet voor elektriciteit. Tijdens de werken zal Boskalis tot 30% biobrandstof bijmengen op de schepen die het hiervoor inzet. Sinds vorige week vaart de grote sleephopperzuiger Prins der Nederlanden op biobrandstof.

“We nemen diverse maatregelen ter beperking of compensatie van de effecten van onze activiteiten op het milieu en we werken we aan een klimaatneutrale werkwijze in 2025,” zegt Marco Kuijpers, manager offshore bij Tennet. “We juichen het initiatief van Boskalis om schepen deels op biobrandstof te laten varen dan ook van harte toe.”

CO2-emissiereductie

De inzet van biobrandstof maakt deel uit van het Boskalis on Bio-programma, waarvoor het onlangs een lange termijn overeenkomst sloot met biobrandstofleverancier Goodfuels. Met het programma zet Boskalis in op een CO2-reductie van 35% in de komende vijf jaar op materieel in Nederland. Uit diverse eigen praktijktests is gebleken dat duurzame biobrandstof een CO2- besparing oplevert tot 90% versus fossiele brandstof en ook veel effectiever is dan bijvoorbeeld alternatieven zoals vloeibaar aardgas. Ten behoeve van de aanleg van de eilandencluster Marker Wadden in het IJsselmeer baggerde Boskalis zes maanden lang op het biobrandstofmengsel B50. Dat bestaat voor 50% uit restproducten uit de papierindustrie. Naast schepen gebruikt Boskalis deze brandstof nu ook voor zijn droog grondverzetmaterieel en zijn vrachtwagens in Nederland.

Het enorme percentage CO2-reductie is betekent niet dat het schip geen CO2 uitstoot. “Aangezien de biobrandstof die wij gebruiken wordt gemaakt uit onder meer afvalstromen van restproducten uit de papierindustrie mag je hiervoor op papier een CO2-reductie berekenen,” licht Boskalis-woordvoerder Arno Schikker toe. “Omdat de omzetting ervan in biobrandstof ook wat energie kost –en dus CO2 produceert– is de maximale CO2-reductie berekend op 90%, bij een 100% biobrandstof.” De achterliggende redenering achter die berekening is dat de afbraak van het restafval –door bijvoorbeeld verbranding of natuurlijke degradatie– anders uiteindelijk ook tot CO2-uitstoot zou leiden.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.