Moet kabinet wel of niet in beroep in de Urgenda-zaak?

20 juli 2013 – Het dagblad Trouw staat vandaag uitvoerig stil bij de vraag of het kabinet wel of niet in beroep moet tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Uit onverwachte hoek noteert de krant een ‘neen’.

Binnenkort moet het kabinet beslissen of het in beroep gaat tegen de Urgenda-uitspraak die verplicht tot een fors hogere klimaatinspanning. (Niet 17% maar 25% reductie van de uitstoot van broeikasgassen over vijf jaar.)
Als het kabinet in beroep gaat, moet het toch beginnen met extra klimaatmaatregelen, omdat het beroep geen opschortende werking heeft.
Trouw meldt opmerkelijke tegenstanders van een hoger beroep.
‘Tijdens een recente “gasdialoog”, een besloten bijeenkomst van functionarissen uit de gassector, meldden bestuurders van Energiebeheer Nederland, Gasunie en Nogepa dat voor hen een hoger beroep niet per se hoeft.’
De krant citeert ook Jo Peters, oud-directeur van Shell Amsterdam, en secretaris-generaal van Nogepa, de branche-organisatie van bedrijven die in Nederland gas en olie opsporen en winnen. ‘Het staat vast dat klimaatverandering het gevolg is van broeikasgassen en daar moet echt wat aan worden gedaan. De uitspraak van de rechter is helder.’
Peters voegt er relativerend aan toe: ‘Ook als Nederland die 25 procent reductie haalt, is daarmee de wereld nog niet gered. Want die 25 procent van Nederland is zo ongeveer gelijk aan zes dagen CO2-uitstoot van heel China.’

Trouw attendeert op een discussie op Twitter (#ganietinberoep).
De Denker des Vaderlands Marli Huijer noemt een hoger beroep in deze zaak een foute politieke keuze. ‘Deze zaak laat zien dat ons politieke systeem niet meer adequaat is voor de grote problemen van onze tijd. ‘

Initiatieven voor een vergelijkbare rechtszaak als van Urgenda tegen de staat zijn er volgens Trouw in België, Noorwegen en Australië.

 

Bronnen
Trouw, 20 juli 2015: Klimaatzaak: #ganietinberoep of toch wel? (via Blendle)
Trouw, 17 juli 2015: ‘Regering heeft juist baat bij uitspraak in klimaatzaak’ (via Blendle)
Trouw, 17 juli 2015: ‘Politici, koester dit vonnis’ (via Blendle)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.