Moet Kamp zich uitspreken tegen zwijgcontracten NAM?

160502 NCG schade aardbeving

2 mei 2016Geheime schikkingen tussen de NAM en slachtoffers van aardbevingsschade zorgen voor veel wantrouwen in Groningen. Moet minister Kamp zich uitspreken tegen de zwijgcontracten, vraagt Follow the Money zich af.

In de contracten waarin de vergoeding voor aardbevingsschade door de NAM wordt vastgesteld, staat soms een geheimhoudingsclausule. De huiseigenaar mag het uitgekeerde bedrag niet bekendmaken en krijgt soms nog meer beperkingen opgelegd. Onlangs sprak minister Schippers zich uit tegen zwijgcontracten in de zorg. Ze deed dat naar aanleiding van een contract dat de moeder van een overleden hockeyer had moeten tekenen: ze kreeg een vergoeding van het Tergooi Ziekenhuis als ze niet over het voorval zou praten en geen klacht zou indienen tegen de tuchtrechter. Moet minister Kamp zich ook uitspreken tegen zwijgcontracten? Follow the Money zet de voor- en nadelen van de contracten op een rij.

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) ziet de geheimhoudingsclausules als een vorm van chantage. ‘Gedupeerden voelen zich gedwongen om akkoord te gaan. Anders wordt het herstelproces getraineerd door de NAM en zit men klem’, aldus Kleijer in het bericht van Follow the Money.

Uit het bericht van Follow the Money
‘(…) Op deze manier creëert de NAM een vorm van rechtsongelijkheid, vindt Kleijer. “Er wordt voor gezorgd dat je niet kunt vergelijken tussen verschillende schadegevallen. Dan kan je namelijk iets afdwingen bij de NAM. Niemand weet nu wat de buren krijgen. Op het moment dat er geen vergelijking mogelijk is, kan de NAM de voorwaarden bepalen en blijft ze zo de controle houden.” (…)’

Henderi Lenting van de De Haan Advocaten & Notarissen bevestigt dat contracten met geheimhoudingsclausules worden getekend. Hij erkent dat het beeld kan ontstaan dat niet iedereen gelijk wordt behandeld en de clausules voor wantrouwen kunnen zorgen. Maar hij ziet ook voordelen.

Lenting van De Haan Advocaten: ‘Definitief afsluiten’
‘(…) “Onder de geheimhoudingsclausule vallen dan vaak de inhoud van het conflict en de vergoeding die is betaald. Geheimhouding kan er aan bijdragen dat partijen het geschil definitief kunnen afsluiten en dat er, ook voor een gedupeerde, weer een stabiele en rustige situatie ontstaat. Zij hoeven er dan niet voor te vrezen dat de discussie opnieuw wordt gevoerd in bijvoorbeeld de pers.” (…) In tegenstelling tot de zorgsector wordt het achterliggende probleem echter niet verdoezeld. “In deze gevallen is oorzaak van schade bekend, namelijk de gaswinning. Het zijn alleen de finesses van een schikking die geheimgehouden worden.” (…)’

De NAM in een reactie
‘(…) De reden dat er soms een clausule voor vertrouwelijkheid wordt opgenomen, is dat het bij complexe schadedossiers gaat om maatwerkoplossingen. Deze maatwerkoplossingen zijn niet zomaar toe te passen bij unieke situaties van andere bewoners. Dit is in enkele tientallen dossiers toegepast. (…)
“In de praktijk zal de omgeving natuurlijk zien wat de geest van de maatwerkoplossing is,” erkent de NAM. “Als buurman zie je wat er gebeurt en natuurlijk wordt er in een dorp over gesproken. We maken ons daarover geen illusies.” (…)’

Via wetgeving is het verbieden van de clausules moeilijk te regelen, stellen verschillende juristen in het bericht.

Emeritus hoogleraar privaatrecht Jan van Dunné in het bericht van Follow the Money
‘(…) “Ook bij de gaswinning in Groningen geldt dat er contractvrijheid is, dus in beginsel mag men dit soort clausules en voorwaarden gewoon opnemen. (…) Wil je [de clausules verbieden], dan moet het via de minister lopen. Minister Kamp is echter zowel toezichthouder als mede-exploitant van de gaswinning. Hij is diep verweven met de gassector. Dat maakt dit heel lastig.” (…)’

Bronnen
Follow the Money, 30 april 2016: Het gedwongen zwijgen van Groningen
Joop, 30 april 2016: Hoe aardgasproducent NAM Groningse gedupeerden het zwijgen oplegt
Follow the Money, 4 april 2016: Touwtrekken met de NAM: de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade

Foto: Nationaal Coordinator Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.