Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

141125-MonitorDuurzaamNederland

CPB, PBL, SCP
‘Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid’
25 november 2014, 74 pagina’s

CBS
‘Het Indicatorenrapport’

25 november 2014, 181 pagina’s
(Overzicht ‘Klimaat en energie’ op pag. 49/50)

Samenvatting
Het huidige overheidsbeleid heeft vooral aandacht voor energie- en klimaatdoelen voor 2020 en nauwelijks voor de periode daarna. De ontwikkeling van innovatieve, nu nog te dure, energieopties voor de lange termijn is daardoor te beperkt.
Dat verkleint de kans op een succesvolle overgang naar een CO2-arme energievoorziening in 2050.
Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland is sinds 2000 verdrievoudigd, maar is laag vergeleken met andere landen. Nederland heeft in Europees verband zichzelf als doel gesteld het aandeel hernieuwbare energie in Nederland te verhogen naar 14 procent. In 2013 was dat aandeel 4,5 procent.

Meer informatie
CBS, CPB, PBL, SCP, 25 november 2014: Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar (2 pag. pdf)
Website Monitor Duurzaam Nederland
FluxEnergie, 25 november 2014: ‘Overheidsbeleid moet meer naar lange termijn kijken’

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.