Nationale Klimaattop – Aftrap van ‘Nationale Koolstofmarkt’

Nationale Klimaattop - Aftrap van ‘Nationale Koolstofmarkt’

25 oktober 2016 – Update – Op de Nationale Klimaattop wordt de start van de ‘Nationale Koolstofmarkt’ aangekondigd, opnieuw een Green Deal. De Nationale Koolstofmarkt gaat zich richten op de sectoren die niet onder de ETS vallen. De CO2-prijs zal 20 tot 25 euro per ton CO2 zijn.

Uit het persbericht van de Nationale Koolstofmarkt
‘(…) Op de Klimaattop wordt de Green Deal Nationale Koolstofmarkt toegelicht, laten initiatiefnemers voorbeelden van projecten zien en worden partijen uitgenodigd mee te doen. (…)
De Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het ETS vallen, waaronder landbouw, verkeer en huishoudens. Behaalde emissiereducties kunnen vervolgens als zogenaamde CO2 credits worden verhandeld, bijvoorbeeld aan burgers en organisaties die hun autoverkeer of vliegreizen klimaatneutraal willen maken. We richten ons op een prijs van 20 tot 25 euro per ton CO2-equivalent. Deze prijs is volgens Green Deal-partijen een veel betere weergave van de klimaaturgentie sinds ‘Parijs’ dan de huidige ETSmarktprijs, die vooral het gevolg is van EU-afspraken van voor ‘Parijs’. De nieuwe klimaaturgentie blijkt ook uit de forse klimaatdoelen die de EU afgelopen zomer heeft voorgesteld voor de sectoren buiten het ETS: 36% CO2 emissiereductie in 2030 t.o.v. 2005. Ook Nederland moet daarvoor flink aan de bak. Deze Green Deal past precies bij deze klimaaturgentie.
De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatinitiatieven. De Green Deal zorgt voor methoden en standaarden voor het berekenen van de emissiereductie voor een reeks van projecten en het borgen van de marktwaarde van de CO2 credits. Hierop wordt toegezien door een onafhankelijk college van deskundigen. Via een actieve communicatie hierover zorgen we voor een succesvolle en laagdrempelige betrokkenheid van bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en burgers bij klimaatoplossingen. (…)’

Voorbeelden van projecten de mee zullen doen:

  • een laadpaal voor auto’s verbonden aan zonnepanelen op een dak van een school
  • het rendabel maken van mestvergisters
  • gebruik van mijnwater voor opwarming en koeling van gebouwen
  • bescherming van veengebieden
  • schone brandstof voor zwaar transport zoals zwaar wegverkeer, binnenvaart en zeeschepen.

Alle projecten spelen zich af in Nederland.

Update
Er is op 26 oktober een herziene versie van het persbericht uitgebracht, daarin wordt benadrukt dat de Green Deal nog geen feit is, maat dat het gaat om een ‘voorgnomen Green Deal’.
Het initiatief voor deze Green Deal wordt toegelicht in break-outsessie FIN3 tijdens de Klimaattop2016 om 11.45.

Bronnen
Nationale Koolstofmarkt, persbericht, 25 oktober 2016: Nationale Koolstofmarkt van start op Nationale Klimaattop 2016 (pdf, 2 pag.)
Herziene versie van het persbericht, 26 oktober 2016: Initiatief Nationale Ko0lstofmarkt op Nationale Klimaattop 2016 (pdf, 2 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.