Morgen hoorzitting Tweede Kamer over Wet VET (Voortgang EnergieTransitie)

16 januari 2017Morgen is de openbare hoorzitting van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie (wet VET). De rol en de verantwoordelijkheden van de netbeheerders staan daarin centraal. De voorstellen uit het wetsontwerp zijn omstreden. De hoorzitting is te volgen via een livestream.

Bij de wet VET gaat het om een nieuwe poging de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te moderniseren. De eerste poging (wet STROOM) strandde in de Eerste Kamer.
Met een spoedwet is vorig jaar per 1 april één onderdeel wel al tot wet geworden: de regeling rond het elektriciteitsnet op zee. De spoedwet moest voorkomen dat de ontwikkeling van wind-op-zee vertraging zou oplopen en werd TenneT aangewezen als netbeheerder op zee.
Nu resteert nog het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie. Op het concept zijn in totaal 18 openbare zienswijzen ingediend. En de Raad van State heeft inmiddels ook geadviseerd over het concept (in grote lijnen akkoord).
Tegen de achtergrond van de grote veranderingen die zich aftekenen rond de energievoorziening is het wetsontwerp van groot belang: afbouw aardgas, inzet restwarmte, elektrische auto’s, lokale energieopwekking, energieopslag, energiebesparing. Het moet bovendien allemaal naadloos passen in de energievisie (o.a. neergelegd in de Energieagenda), het Nederlandse aandeel in de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.
Het wetsontwerp is echter omstreden. Sommigen vrezen dat het ontwerp dat een versnelling van ontwikkelingen mogelijk moet maken juist vertragend zal werken (‘een rem op die Energieagenda’). De rol van de netbeheerders en netwerkbedrijven is een stevig discussiepunt. De netbeheerders ervaren het wetsontwerp als een inperking, terwijl de energieleveranciers tevreden zijn over de duidelijkheid in de diverse rollen.

Uit een bericht van De Gelderlander
‘(…) De laatste jaren ontplooien Alliander, Stedin, Enexis en andere beheerders steeds meer activiteiten, zoals de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s en het geven van energie-advies. Dit tot ergernis van Consumentenbond en VEMW. ,,Netbeheerders moeten zich op hun kerntaak richten,” meent Hans Grünfeld, directeur van de VEMW. Inmiddels bestaat al een derde van de energierekening uit netbeheerkosten. ,,Het toestaan van sexy, spannende diensten op het gebied van duurzaamheid drijft de energienota van burgers en bedrijven verder omhoog.”
Hij wijst verder op de risico’s. ,,Ik hoef alleen maar de naam Vestia te noemen en u ziet dat dit niet zonder gevaar is. Neem elektrische laadpalen. Straks staat Nederland ermee vol, terwijl de auto van de toekomst op waterstof of een brandstofcel rijdt. Dergelijke activiteiten moet de markt oppakken.”
Volgens Consumentenbond en VEMW houdt de nieuwe wet netbeheerders onvoldoende kort en biedt die veel te veel ruimte voor uitzonderingen. ,,Dat moet stoppen. De rendementen van netbeheerders liggen nu al véél te hoog. Met de €700 miljoen winst die netbeheerders jaarlijks maken worden allerlei verlieslatende activiteiten gesubsidieerd.” (…) Netbeheerder Alliander, actief in o.a. Noord-Holland, Gelderland en Friesland, noemt het juist verstandig dat netbeheerders zich met de energietransitie bemoeien. ,,Als er nieuwe infrastructuur komt in de vorm van laadpalen of warmtenetten moeten die open, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen zijn,” zegt Carlo van der Borgt. ,,Als je nu in Amsterdam een laadpaal nodig hebt, zit je meteen aan Nuon vast. Dat beperkt de concurrentie.” Door netbeheerders die ruimte te laten blijven maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, betoogt Alliander. ,,Dat heeft niks met commercie te maken.” (…)’

De hoorzitting morgen

De hoorzitting is dinsdag 17 januari van 16.00 tot 18.30 u in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. De hoorzitting (van de Vaste Commissie voor Economische Zaken) is openbaar en te volgen via een livestream.

De hoorzitting verloopt in twee blokken:
Blok 1: Markt en netwerkbeheer (16.00 – 17.15 u)
Sprekers:
Essent, Patrick Lammers
Netbeheer Nederland,  Kirsten Wilkeshuis
Ecofys, Kees van der Leun
Vrijhandelsoptiek, Eric van Teeffelen
ACM, Remko Bos
EnergieNederland, Medy van der Laan
Alliander, Ingrid Thijssen

Blok 2: Wetenschap en bestuur (17.15 – 18.30 u)
Sprekers:
ElaadNL, Onoph Caron
TNO Centrum voor energievraagstukken, prof. dr. Annelies Huygen
Natuur & Milieu, Geertje van Hooijdonk
Wethouder gemeente Utrecht, Lot van Hooijdonk
VNG, Ferd Crone

De ingediende position papers
Essent, Eneco en Nuon (pdf, 3 pag.)
Netbeheer Nederland (pdf, 2 pag.)
ACM (pdf, 1 pag.)
Alliander, namens alle regionale netwerkbedrijven (pdf, 1 pag.)
Energie-Nederland (pdf, 2 pag.)
ElaadNL (pdf, 3 pag.)
TNO (pdf, 2 pag.)
Natuur & Milieu (pdf, 3 pag.)
Gemeente Utrecht (pdf, 2 pag.)
VNG (pdf, 2 pag.)

Bronnen
De Gelderlander, 14 januari 2017: ‘Netbeheerder blijf bij je leest’  (via Blendle)
Convocatie hoorzitting (pdf, 1 pag,)
Agenda Hoorzitting/rondetafelgesprek Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.