Morgen komt Alders met plan voor Groningen

3 november 2015 – Morgen zal Hans Alders als ‘Nationaal Coördinator Groningen’ het concept presenteren van het eerste ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’.

Hans Alders presenteert het plan morgenavond in de Kerk Waardevol Leven in Loppersum (19.30 u, Badweg 20, Loppersum).

De website van de Nationaal Coördinator Groningen over het vervolg
‘(…) Het conceptprogramma wordt in de maand november ter consultatie voorgelegd aan een stuurgroep van maatschappelijke organisaties en een stuurgroep van de bestuurders van de twaalf betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. In december vindt besluitvorming plaats door de colleges van B&W, het college van Gedeputeerde Staten en de ministerraad.
Op 1 januari 2016 gaat de uitvoering van start. Na de bijeenkomst op 4 november worden er op diverse locaties in het aardbevingsgebied aanvullende informatiebijeenkomsten gehouden. (…)’

En over de inhoud
‘(…) In het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ komt te staan wat er moet gebeuren in de regio, op welke manier en in welke volgorde. Daarbij zorgt de Nationaal Coördinator Groningen voor de prioritering, planning en fasering. Het gaat dan om herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Voor de uitvoering van het plan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande plannen en initiatieven in het gebied.
Het eerste programma dat in december klaar is, beschrijft de aanpak voor 2016. Dat plan wordt voorbereid vooral op basis van bestaande plannen. In de maanden augustus en september 2015 maken de gebiedscoördinatoren een gedetailleerde inventarisatie van de schades en risico’s en de plannen die er al zijn in de gemeenten.
Samen met inwoners en organisaties in het gebied zijn al veel plannen gemaakt. Goede voorbeelden zijn de woon-  en leefbaarheidsplannen in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en de Marne. Dat is waardevolle informatie die de NCG betrekt bij het maken van het plan Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.
De uitvoering voor het eerste half jaar van 2016 wordt voorbereid op basis van bestaande plannen. De NCG betrekt daarbij die inwoners wiens huis of straat het betreft. Daarnaast komen we in het eerste programma met een voorstel wanneer en hoe we inwoners betrekken bij de plannen en projecten voor het tweede halfjaar van 2016. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken die spelen in een straat, een wijk, een dorp of zelfs in de gehele regio. Het kan ook gaan over een veelheid van thema’s: erfgoed, werkgelegenheid of bijvoorbeeld zorg. (…)’

 

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen, 20 oktober 2015: Uitnodiging informatiebijeenkomst 4 november 2015

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.