Morgen komt minister Kamp met zijn Energieagenda

Morgen komt minister Kamp met zijn Energieagenda

6 december 2016Morgen is het dan eindelijk zover en zal minister Kamp zijn Energieagenda presenteren: het energiebeleid na 2023, naar een CO2-uitstoot richting 0. Kamp presenteert het ’s morgens om half negen in het populairwetenschappelijk museum Museon in Den Haag.

De ‘Energieagenda’ is door minister Kamp aangekondigd als ‘een beleidsagenda voor de verdere vormgeving van de energietransitie. Het doel van deze Energieagenda is een meer concrete invulling te geven aan het energiebeleid na 2023, gericht op een CO2-arme energievoorziening in 2050. De focus zal daarbij primair liggen op de stappen die in de periode tot 2030 moeten worden gezet.’

Met het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. Dat betekent een drastische beperking van het gebruik van fossiele energie naar bijna 0 in 2050. De Energieagenda zal de weg naar een CO2-arme energievoorziening schetsen.

In de Energieagenda zullen ook de uitkomsten van de Energiedialoog zijn verwerkt ( 130 dialoogsessies die tussen april en juli 2016).
Het is nog niet duidelijk of daarbij ook de maatregelen met betrekking tot het Urgenda-vonnis  bekend worden gemaakt en de reactie op de motie van de Tweede Kamer over het uitfaseren van kolencentrales. Kamp had aangekondigd daar eind november over te informeren.

 

Bronnen
Brie Kampo aan de Tweede Kamer, 22 september 20126: Kamerbrief over planning stukken energiebeleid najaar 2016
Illustratie: Museon, foto Kamp: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.