Vandaag praat de Tweede Kamer over Energierapport

Vandaag praat de Tweede Kamer over Energierapport

10 februari 2016 – Vandaag heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken de hele middag gereserveerd voor het onderwerp Energie.  Het Energierapport is als agendapunt aan het Algemeen overleg toegevoegd.

Op de agenda van de vaste commissie voor Economische Zaken staat de behandeling van het Energierapport als voorlaatste (toegevoegde) agendapunt. Voor de toevoeging is de vergadertijd met een uur verlengd (nu van 13 uur tot 18 uur). De behandeling van het Energierapport in de vaste Kamercommissie is een opmaat naar een plenair Kamerdebat.

De geagendeerde onderwerpen voor het Algemeen overleg zijn:

 • Warmtewet
 • Voorgang hernieuwbare energie
 • Nationale Energieverkenning 2015
 • Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3 en MEE)
 • Rendementseisen kolencentrales
 • Jaarverslag EBN
 • Rapport Rekenkamer ‘Energiebeleid: op weg naar samenhang’
 • Voortgangsrapportage Energieakkoord
 • ‘The Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs
 • CO2-opslag
 • Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’
 • Budget Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten

De commissievergadering in de Thorbeckezaal is via een live stream video te volgen (evt. ook alleen audio)

Voor wie de eerste bespreking over het Energierapport wil beluisteren, zijn dit de relevante stukken om bij de hand te hebben:

Overzicht van de leden van de Vaste Kamercommissie voor EZ

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.