Vandaag stemt de Kamer: wel of geen parlementaire enquête gaswinning

21 februari 2017Vandaag stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen. Daarbij zit ook een al bijna twee jaar geleden ingediende motie die vraagt om een parlementaire enquête naar de hele besluitvorming over de gaswinning in Groningen.

De motie was al op 3 maart 2015 ingediend door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De motie is toen aangehouden. Vandaag wordt er alsnog over gestemd. Vorig jaar is er vanuit de provincies al druk uitgeoefend om tot een parlementaire enquête te komen. Ook verscheen vorig jaar het boek ‘De Gaskolonie’ dat eveneens pleit voor een parlementaire enquête. Tijdens het Noordelijk Lijsttrekkers-debat op 8 februari jl beloofde Henk Krol zijn kiezers een parlementaire enquête naar de gaswinning.

De tekst van de motie
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in zijn onderzoek naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen van 1959 tot 2014 harde conclusies trekt over de wijze waarop de Staat is omgegaan met de veiligheid van Groningen;
van mening dat de Kamer er baat bij heeft om de besluitvorming zelf grondig te onderzoeken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst, en dat de mogelijkheid om betrokkenen onder ede te horen hierbij grote toegevoegde waarde heeft;
verzoekt het presidium, een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen, en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

Parlementaire enquête gaswinning na debat over mijnbouw stap dichterbij 

Het Interprovinciaal Overleg denkt dat de kansen op zo’n enquête na het Kamerdebat van vorige week gestegen zijn.
Uit een bericht van het IPO
‘(…) Groningers willen een parlementaire enquête over de gaswinning in hun provincie. De kansen daarop zijn behoorlijk gegroeid na het Kamerdebat over mijnbouw van afgelopen woensdag. (…) Op voorstel van de PvdD riepen Provinciale Staten deze zomer de Kamer al op om zo’n indringend besluitvormingsonderzoek te houden. Tot [vorige week] was daarvoor geen steun omdat de coalitie zover niet wilde gaan. ‘We moeten de problemen van Groningers nu oplossen. Een parlementaire enquête is daar niet het meest geschikte instrument voor’, zo verwoordde Jan Vos het PvdA-standpunt. [Vorige week] was hij de motor achter een motie die alle partijen medeondertekenden. (…) [Morgen] zal blijken of ook het voorstel van de Partij voor de Dieren voor een enquête steun krijgt. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, Stemmingen 21 februari 2017
Tweede Kamer, woordelijk verslag van het debat, 15 februari 2017: Tweede Kamer, 53e vergadering, woensdag 15 februari 2017
Tweede Kamer, motie Ouwehand, 3 maart 2015: Motie van het lid Ouwehand over een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen
IPO, 17 februari 2017: Parlementaire enquête gaswinning na debat over mijnbouw stap dichterbij
Zie ook
FluxEnergie, 19 februari 2015: Groningers willen excuses en parlementaire enquête
FluxEnergie, 4 augustus 2015: Aardbevingen: ‘Minister Kamp en directeur NAM hadden moeten opstappen’
FluxEnergie, 17 mei 2016: Pleidooi voor parlementair onderzoek naar gaswinning
FluxEnergie, 2 juni 2016: Ook provincie Groningen wil nu parlementaire enquête over gaswinning

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.