Pleidooi voor bemiddelaar windmolengebieden

11 september 2015Een motie van D66 om een bemiddelaar aan te stellen in gebieden waar plannen zijn voor windmolens, kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Onder meer Drenthe krijgt al zo’n bemiddelaar.

De onafhankelijke bemiddelaar moet ervoor zorgen dat de belangen van omwonenden goed in de plannen worden meegewogen.

Uit het bericht van D66
‘(…) De bemiddelaar zal ook aandacht besteden aan een eventuele nadeelcompensatie voor de omwonenden. Van Veldhoven: “Als er in een gebied plannen voor windmolens zijn, dan moet je de omwonenden daar op tijd en serieus bij betrekken. Deze inwonerbemiddelaar kan onder andere helpen bij het ontwikkelen van alternatieve plannen van bewoners.” (…)’

Drenthe
Onder meer Drenthe krijgt een bemiddelaar. Kamp stemde daar in april al mee in, mits er een verzoek komt uit de regio.

Uit een bericht van RTV Drenthe
‘(…) Kamp: “Maatschappelijke acceptatie voor wind op land blijft een belangrijk aandachtspunt. In concrete projecten wordt gezorgd dat het contact met de omgeving wordt geïntensiveerd. Indien wenselijk wordt een onafhankelijke procesbegeleider ingezet”. (…)’

In de Veenkoloniën is het plan voor ongeveer 90 windturbines – goed voor 285 MW – op veel weerstand van omwonenden gestuit. Die weerstand gaat een nieuwe fase in, zo lieten verschillende actiegroepen uit de regio weten in het Dagblad van het Noorden. Ze gaan nauwer samenwerken en meer actie voeren.

 

Uit het bericht van D66
‘(…) “In Drenthe zijn we blij met deze motie. Er heerst veel boosheid in de regio over de manier waarop minister Kamp de komst van de windmolens oplegt aan de bewoners. De inwonerbemiddelaar kan echt iets voor de mensen betekenen”, aldus Marianne van der Tol, fractievoorzitter van D66 Drenthe. Van Veldhoven wil dat in alle nationale windenergiegebieden die onder de zogenaamde rijkscoördinatieregeling vallen een inwonerbemiddelaar komt.
Onder andere VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, CU en SP hebben ingestemd met het voorstel van D66. Van Veldhoven: “Deze bemiddelaars moet veel meer doen dan alleen met de omwonenden praten. Hij moet ook de ruimte, tijd en middelen hebben om meningsverschillen tussen bewoners en overheid op te lossen.” (…)’

Bronnen
D66, 8 september 2015: Stel bemiddelaar aan voor bewoners bij windmolengebieden
Motie Stientje van Veldhoven, D66 (7 september 2015)
RTV Drenthe, 22 juni 2015: D66 wil bemiddelaar voor draagvlak windmolens
RTV Drenthe, 7 april 2015: Minister Kamp: bemiddelaar welkom in gebied windmolens
Dagblad van het Noorden, 10 september 2015: Breder actiefront tegen windmolens

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.