Naar een Nationaal Platform Energie en Omgeving

Meer dan twintig bedrijven in de energiesector onderzoeken  in overleg met het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid voor het oprichten van een kennisplatform om omwonenden beter te betrekken bij energieprojecten in het “Nationaal Platform Energie en Omgeving” (NPEO). Dit platform moet bijdragen aan de kennisuitwisseling over omgevingsmanagement ter ondersteuning aan de energietransitie.


Nederland op weg naar een CO2-arme energievoorziening

In Nederland werken overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan de energietransitie. De doelstellingen liegen er niet om: In 2023 moet 16% van onze energie duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast is afgesproken de CO2 uitstoot voor 2030 met  40% en in 2050 met 80-95 % terug  te dringen op Europees niveau. …. 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.