NAM heeft al een nieuw gaswinningsplan gemaakt

NAM heeft al een nieuw gaswinningsplan gemaakt

15 april 2016 – Al twee weken geleden heeft de NAM een nieuw gaswinningsplan voor het Groningen-gasveld naar de minister van Economische Zaken gestuurd. Vanwege ‘de complexiteit van het aardbevingsdossier en de maatschappelijke impact’ wordt het echter niet meteen openbaar gemaakt.

Uit een bericht van de NAM
‘(…) NAM diende vrijdag 1 april een geactualiseerd Winningsplan in bij de minister van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het Winningsplan werd ingediend met het Meet- en Regelprotocol en het ‘Study and Data Acquisition plan’.
De minister heeft een uitvoerig consultatieproces aangekondigd voor het gaswinningsbesluit over de gaswinning uit het Groningen-gasveld. Vanwege de complexiteit van het aardbevingendossier en de maatschappelijke impact vraagt de minister advies aan SodM, de Technische Commissie Bodem Beweging (Tcbb), provincies, gemeenten, waterschappen, de Veiligheidsregio Groningen (VRG) en de Mijnraad.
De inhoud van het Winningsplan 2016 wordt openbaar, zodra SodM gecontroleerd heeft of de ingediende documenten compleet zijn. Ook verschijnt dan een samenvatting van ‘het drieluik’ in een publieksvriendelijke ‘oplegnotitie’.
De ingediende documenten vormen de basis voor een definitief besluit over gaswinning. Het Kabinet streeft ernaar om voor 1 oktober 2016 een definitief gaswinningsbesluit te nemen. (…)’

 

Bronnen
NAM, 14 april 2016: Besluitvorming gaswinning Groningen-gasveld
Foto: gaswinning NAM (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.