NAM breekt met contra-expertisebureau

24 augustus 2016De NAM heeft het vertrouwen opgezegd in Vergnes Expertise omdat de rapporten van het contra-expertisebureau niet goed onderbouwd zouden zijn. ‘De NAM wil geen objectieve schade-beoordeling’, aldus Vergnes in een reactie.

Groningers die schade aan hun huis door aardbevingen vermoeden en het niet eens zijn met het vastgestelde schadebedrag, kunnen een contra-expertisebureau inhuren en daarvoor een vergoeding van de NAM krijgen. Wie het bureau Vergnes inhuurt, krijgt vanaf 1 september de kosten niet meer vergoed door de NAM, aldus RTV Noord.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De NAM zegt dat al vorig jaar door ingeschakelde deskundigen is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes kwalitatief onvoldoende waren. ‘Een steekhoudende onderbouwing van de schade-oorzaken ontbreekt. Bovendien blijkt regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten.’ Beloofde verbeteringen kwamen er volgens de NAM niet. (…)’

Uit een bericht van BNR
‘(…) Omdat het om een gevoelig onderwerp gaat, ging de NAM bij het stoppen van de samenwerking niet over één nacht ijs, zegt voorlichter Sander van Rootselaar. Uit beoordelingen van de rapportages van Vergnes door Witteveen+Bos gedurende een half jaar kwam volgens hem naar voren dat schade zonder onderbouwing werd toegeschreven aan aardbevingen. ‘We zagen dat bij dit bureau soms een factor tien tot veertig hogere schade werd toegeschreven aan aardbevingen.’
In de betreffende periode werden vijfhonderd rapportages beoordeeld. Het grootste gevaar is nu dat bewoners te maken krijgen met langere doorlooptijden, doordat dossiers stagneren. Lopende dossiers zullen overigens bij het bureau worden doorgezet, zegt Van Rootselaar. Voor ons is het belangrijk dat bewoners zelf zo min mogelijk hinder hebben van deze beslissing en als dit bureau in de toekomst kan aantonen dat het wél het gevraagde kwaliteitsniveau kan realiseren, kunnen ze ook weer instromen, maar voorlopig geen nieuwe dossiers meer voor ze.’ (…)’

Uit een reactie van Vergnes Expertise
‘(…) De gevolgen voor gedupeerden zijn erg negatief, want ze worden nu in een keurslijf gedwongen waar de NAM en haar leverancier Arcadis/CED (handelend onder Centrum voor Veilig Wonen) volledige controle over de rapportage en het proces uitoefent.
Ondanks verzoeken van de NAM om de rapporten aan te passen (dit onder het mom van “kwaliteit”) heeft Vergnes Expertise te kennen gegeven onafhankelijk en op eigen wijze de rapporten op te stellen.
Vergnes is stellig van mening dat experts en contra-experts volstrekt onafhankelijk en in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Zij willen zich voor de volle 100% voor gedupeerden in kunnen blijven zetten, zonder regie van NAM of andere afhankelijke adviseurs.

Richard Vergnes, directeur van Vergnes Expertise verwoordt de situatie als volgt:
“De NAM wil geen objectieve schade-beoordeling en streeft nog steeds naar het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van schademeldingen. Wij doen daar niet aan mee. Gedupeerden hebben recht op een goede en onafhankelijke behandeling. De argumenten van de NAM over kwaliteit van rapportage verhullen slechts de wens om zo weinig mogelijk schade uit te betalen. Het feit dat er nog zeer veel (met name grote) dossiers niet zijn opgelost is hier een treffend voorbeeld van.” (…)’

Woordvoerder van de NAM, Sander van Rootselaar, reageert in de NRC op het persbericht van Vergnes.

Uit het bericht van de NRC
‘(…) Volgens hem [Van Rootselaar] is de NAM wel degelijk bereid grote compensaties uit te betalen, zolang er een goede onderbouwing is voor de hoge bedragen: “Het is een minimale eis aan te tonen dat de schade door de aardbeving komt”. Aan die onderbouwing ontbrak het, volgens de NAM, in de rapporten van Vergnes. (…)’

Bronnen
RTV Noord, 23 augustus 2016: NAM zegt vertrouwen in Leekster contra-expertisebureau op
BNR, 23 augustus 2016: NAM verbreekt band met expertisebureau
NOS, 23 augustus 2016: NAM zegt vertrouwen op in contra-expertisebureau
Vergnes Expertise, persbericht, 23 augustus 2016: Vergnes Expertise blijft voor gedupeerden Groningen opkomen
NRC, 23 augustus 2016: NAM zegt vertrouwen op in contra-expertisebureau

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.