NAM-directeur neemt afstand van gewraakte Shell-brief

NAM-directeur neemt afstand van gewraakte Shell-brief

27 april 2016‘We houden ons aan de afspraken. De NAM vergoedt alle schade die is veroorzaakt door aardbevingen. Wij komen alle gemaakte afspraken na en voldoen aan al onze verplichtingen. Nu en in de toekomst,’ verzekert de directeur van de NAM, dochterbedrijf van Shell.

Met deze woorden neemt NAM-directeur Gerald Schotman afstand van de bekritiseerde lobbybrief van Shell aan de Tweede Kamer. Tegenover RTV Noord vat hij zijn mening over die brief in één woord samen: ‘Jammer’.

Uit een nieuwsbrief van de NAM
‘(…) “NAM vergoedt elke schade die is veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Veiligheid staat bovendien altijd centraal. Huizen en gebouwen boven het Groningen-gasveld moeten veilig zijn, bewoners moeten zich daar veilig voelen. NAM komt gemaakte afspraken na en voldoet aan haar verplichtingen. Nu en in de toekomst.”
NAM-directeur Gerald Schotman reageerde tijdens de uitreiking van de Mediaprijs op de berichten in de media naar aanleiding van de uitspraken van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over de Shell-lobby. In diverse media werd gesuggereerd dat de schadeafhandeling en versterkingsverplichtingen in Groningen afhankelijk zouden worden gemaakt van het productieniveau van gas uit het Groningen-gasveld.
“Dit soort interpretaties en discussies helpen de bewoners niet verder en creëren onnodige zorgen en onrust en zetten mensen op het verkeerde been. Er is bij NAM geen enkele discussie over het vergoeden van aardbevingsschade of het versterken van huizen of gebouwen waar veiligheid in het geding is”, stelt Schotman.
NAM hecht dan ook veel belang aan het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). We steunen de uitvoering van de maatregelen die de NCG heeft aangekondigd. Ontwikkelingen rond een selectieve opkoopregeling en een betere verdeling tussen de lusten en de lasten voor de Groningers, stimuleert NAM dan ook op een actieve manier. (…)’

Argwaan Groningers
De Groninger Bodem Beweging is zeer argwanend.
Uit een bericht van de Groninger Bodem Beweging
‘(…) Weer een sterk staaltje public relations van de NAM. Herhaal de eigen boodschap die bijna overeenkomt met wat de bevolking wil horen, maar die wel net wat anders is. En speel het spel van de ‘good guy’ en de ‘bad guy’ door afstand van Shell te nemen en te profileren dat de NAM wel goed handelt. (…) Wat opvalt is, dat er ook iets ontbreekt. Wat weggevallen is, is de voorheen veel gebruikte term ‘ruimhartig’. Tegelijkertijd is het wel eerlijk om de term ‘ruimhartig’ niet meer te gebruiken. Immers, het schuurt nogal met de praktijk. (…)’

Bronnen
RTV Noord, 26 april 2016: NAM-directeur neemt afstand van gewraakte Shell-brief
NAM, nieuwsbrief, 26 april 2016: NAM komt gemaakte afspraken na
Groninger Bodem Beweging, 26 april 2016: NAM-directeur neemt in interview afstand van lobbybrief Shell 
Foto: screenshot uitzending RTV Noord

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.