NAM gaat niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Kamp

NAM gaat niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Kamp

11 november 2016De NAM heeft besloten niet in  beroep te gaan tegen het gasbesluit van minister Kamp. Kamp staat een gaswinning van 24 miljard kuub per jaar toe, de NAM had 27 miljard kuub willen winnen (met een uitloop naar 33 miljard kuub).

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Aanvankelijk wilde de NAM de mogelijkheid hebben om 27 miljard kuub gas per jaar te winnen en in jaren met een strenge winter zelfs 33 miljard kuub. Het Staatstoezicht op de Mijnen vond die hoeveelheden echter te groot, met het oog op het seismische risico. Volgens de NAM heeft Kamp wel goed gekeken naar de zienswijze die het bedrijf heeft ingediend tegen het winningsplan.
De Groningse overheden gaan wel massaal in beroep tegen het winningsplan bij de Raad van State. Van de 23 gemeenten hebben 21 al aangekondigd een beroep in te dienen. Ze werken samen met de provincie, de beide waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen, die ook bezwaren hebben tegen het winningsplan. (…)’

Uit een persbericht van de NAM
‘(…) De afgelopen weken heeft NAM het definitieve besluit van Minister Kamp van Economische Zaken van 23 september 2016 over de gaswinning in Groningen zorgvuldig bestudeerd. Voorafgaand aan dit definitieve besluit zijn er diverse consultaties door de Minister geweest en hebben alle betrokken partijen hun zienswijze kunnen indienen. Ook NAM heeft een zienswijze ingediend. De Minister heeft deze zienswijzen meegenomen in het definitieve besluit. Hiermee wordt voor een periode van vijf jaar duidelijkheid verschaft. De keuze voor vijf jaar geeft duidelijkheid en stabiliteit, ook qua werkgelegenheid. Daarnaast biedt het definitieve besluit ook aanknopingspunten voor een stabiele en veilige winning na 2020.
Diverse andere partijen hebben aangegeven in beroep te gaan tegen het definitieve besluit over gaswinning in Groningen. NAM stelt geen beroep in. Als belanghebbende zal NAM deze procedure bij de Raad van State wel actief gaan volgen.
Tegelijkertijd blijven wij onverminderd – samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en andere betrokken partijen – werken aan het herstel en investeren in het perspectief voor de Groningers. (…)’

 

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 11 november 2016: NAM niet in beroep tegen gasbesluit Kamp (via Blendle)
NAM, persbericht, 10 november 2016: NAM niet in beroep tegen definitief besluit gaswinning in Groningen
Foto: NAM

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.