NAM: ‘Geen verklaring voor toename aardbevingen bij Loppersum’

31 maart 2017Het rapport dat de NAM moest maken over de toename van de aardbevingen bij Loppersum is klaar. ‘Geen idee waardoor het komt’, is samengevat het antwoord. 

Ondanks het verbod van de Raad van State had de NAM bij Loppersum in 2016 toch 1 miljard kuub gas gewonnen. ‘Voor de waakvlam.’ De NAM zegt nu niet te weten waar de toename van de bevingen vandaan komt.

De verklaring van de NAM
‘(…) In het gebied ten zuidoosten van Loppersum hebben zich sinds 31 oktober, na een relatief rustige periode, een toenemend aantal aardbevingen voorgedaan. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft NAM gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken hiervan. Dit onderzoek is recent afgerond en ingediend bij SodM.
In het gebied ten zuidoosten van Loppersum hebben zich sinds 31 oktober een aantal aardbevingen voorgedaan (variërend in magnitude van 1.2 tot 2.2). Na een relatief rustige periode is er sprake van een toename van het aantal bevingen in dit gebied.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft NAM gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van deze aardbevingen en daarbij na te gaan of er een operationele oorzaak is aan te wijzen. SodM heeft in een later stadium verzocht ook de recente bevingen ten noordoosten van Loppersum in het onderzoek te betrekken.

NAM heeft dit onderzoek recent afgerond en bij SodM ingediend. In het onderzoek heeft NAM gekeken naar de factoren die in de diepe ondergrond een oorzaak kunnen zijn van de aardbevingen, inclusief de productie van aardgas in deze regio.

Waarom vallen de aardbevingen in deze regio op?
Na een uitspraak van de Raad van State in 2015 is de gasproductie in de regio Loppersum teruggebracht. Er wordt beperkt gas gewonnen om deze productieclusters beschikbaar te houden voor situaties waarin er onvoldoende gas beschikbaar is. Deze maatregel is genomen om de seismiciteit in de regio Loppersum af te laten nemen. De seismiciteit nam inderdaad af, maar eind 2016 weer toe.

Wat heeft NAM onderzocht en wat komt daaruit?
Er is onder meer gekeken naar de frequentie en positie van de recente en eerdere bevingen. Daarbij is nagegaan of er een nieuw actief seismisch gebied in deze regio actief is geworden. Het is, zo laat deze studie zien, niet waarschijnlijk dat er bijzondere omstandigheden in de ondergrond zijn die de toename van seismiciteit in het gebied kunnen verklaren.

Onderzoek naar de (sterk gereduceerde) gasproductie rond Loppersum en de daarmee gepaard gaande drukverandering in de ondergrond, laat ook geen duidelijk verband zien met de bevingen.

De aardbevingsdichtheid heeft de grenswaarde (een maat voor het aantal bevingen dat per vierkante kilometer plaats heeft gevonden) die door de Minister in het Instemmingsbesluit 2016 is vastgesteld niet overschreden.

NAM blijft onderzoek doen naar de recente aardbevingen en het reduceren van de onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek naar seismiciteit. Ook het onderzoek door derden, zoals onafhankelijke kennisprogramma’s, draagt bij aan het beter kunnen begrijpen van het ontstaan van bevingen.

Waarom is de productie in Loppersum niet teruggebracht naar nul?
De productieclusters rond Loppersum worden beschikbaar gehouden om op afroep bij te dragen aan leveringszekerheid. Dit is bijvoorbeeld nodig geweest na de grote stroomstoring in maart 2015. Er traden toen problemen op met de gasproductie in Noord-Holland, waaronder de locatie waar het op zee geproduceerde gas in Den Helder aan land komt.

Het beschikbaar houden van ‘capaciteit op afroep’ betekent in de praktijk dat NAM dagelijks een aantal van de Loppersum locaties ‘stationair’ laat draaien om stand-by te staan. Als de temperatuur onder nul komt worden alle cluster aangezet om bevriezing van de installatie te voorkomen. In een gemiddeld jaar is er circa 1 miljard kuub gas nodig om de clusters stand-by te houden. Dit ligt binnen het maximum van 3 miljard kuub gas die door de Minister in het Instemmingsbesluit is toegestaan.

De productie op de Loppersum-clusters valt binnen het productieplafond van 24 miljard kuub aardgas, het is dus geen extra productie. (…)’

Bronnen
NAM, 31 maart 2017: Onderzoek aardbevingen Loppersum: geen duidelijke oorzaak toename bevingen bij afgenomen gasproductie
NAM, 14 maart 2017: Rapportage recente aardbevingen Wirdum en Garsthuizen 2016/2017 (pdf, 27 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 31 maart 2017: ‘Het verhaal van de waakvlam van de NAM klopt niet, maar het levert de NAM en Kamp wel miljoenen op’
FluxEnergie, 30 maart 2017: Rapport NAM over verboden gaswinning Loppersum was voor SodM ontoereikend
FluxEnergie, 24 maart 2017: NAM: ‘Waarom we toch nog gas winnen in Loppersum’
FluxEnergie, 23 maart 2017: NAM won in 2016 1 miljard kuub gas bij Loppersum ‘voor waakvlam’
FluxEnergie, 6 maart 2017: NAM moet toename aardbevingen bij Loppersum onderzoeken
FluxEnergie, 28 februari 2017: Aantal aardbevingen rond Loppersum neemt toch weer toeLoppersum

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.