NAM houdt met geofoon Twentse en Drentse bodem in de gaten

foto-installatie-diepe-geofoon_xs14 augustus 2015 – De NAM gaat 17 augustus ‘geofoons’ plaatsen in Twente om te meten of afvalwaterinjectie tot aardbevingen leidt. Ook gaat de NAM het ondergrondse meetsysteem gebruiken bij de gasopslag in Langelo.

Uit het persbericht van de NAM
‘(…) De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start op 17 augustus 2015 met werkzaamheden voor het installeren van geofoons op zeven locaties in Twente. Dit zijn microfoons die ondergronds continu mogelijke bevingen meten in de aardbodem. Met het plaatsen van deze gevoelige meetapparatuur geeft de NAM invulling aan de afspraak om metingen in de Twentse bodem te verbeteren. De geofoons worden geplaatst in de omgeving van de drie lege gasvelden in Twente, waarin de NAM sinds 2011 zout water injecteerde afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Daarnaast plaatst de NAM zogeheten accelerometers die doorlopend bovengronds eventuele grondversnellingen meten. (…)
Het KNMI zal de meetresultaten publiceren op haar website, zodat iedereen continu kan vaststellen of en waar er bevingen zijn geweest in de Twentse bodem. (…)’

Uit een bericht van Tubantie
‘(…) De zeven nieuwe stations zijn een aanvulling op twee bestaande meetstations van het KNMI. Die staan in Winterswijk en Venebrugge (Hardenberg) en kunnen, ondanks de afstand tot de streek, in heel Twente bevingen meten vanaf een kracht van 1,5 op de Schaal van Richter. Sinds de installatie van deze eerste twee stations is nooit een beving gedetecteerd in Twente. Overigens worden bevingen met een magnitude kleiner dan 2,0 volgens het KNMI doorgaans niet door mensen gevoeld. (…)’

De NAM is ook van plan de geofoons te gebruiken om de beweging van de grond rond de gasopslag bij Langelo, Drenthe te meten. Die gasopslag wordt meer dan verdubbeld. De vraag is wat dat doet met de bodem rond Langelo. Kamp heeft onlangs de vergunning gegeven voor de uitbreiding van de gasopslag.

Sape Jan Terpstra van de NAM in een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) “TNO en SodM [Staatstoezicht op de Mijnen] hebben gezamenlijk een positief advies uitgebracht voor het instemmingsbesluit. Daarbij hebben ze er wel op aangedrongen dat voor 1 juni 2016 de meetapparatuur in het gasveld in bedrijf moet zijn. Dit bestaat uit een netwerk van geofoons in combinatie met versnellingsmeters. Bij hun advies hebben TNO en SodM ook de twee aardbevingen betrokken bij Norg, die waren in 1993 en 1999. De kracht was 1,5 en 1,1 op de schaal van Richter en het is aannemelijk dat de gaswinning de oorzaak was.” (…)’

Bronnen
Persbericht NAM, 13 augustus 2015: NAM verbetert metingen Twentse bodem
Tubantia, 13 augustus 2015: NAM gaat aardbevingen in Twente meten
Dagblad van het Noorden, 12 augustus 2015: Geofoons volgen wat er in de bodem gebeurt bij gasopslag (via Blendle)
Op deze kaart staat waar de geofoons komen

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.