NAM is bereid geheel uit schadeafhandeling Groningen te stappen

30 maart 2017In reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de NAM vandaag herhaalds bereid te zijn ‘uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken te stappen’.

In een wat vaag geformuleerde reactie prijst de NAM het werk van de Onderzoeksraad als ‘zinvol’ en zegt de NAM het belangrijk te vinden ‘dat er erkenning en herkenning blijft voor de maatschappelijke impact van aardbevingen’.
De NAM stelt de aanbeveling van de Onderzoeksraad uit zijn eerste rapport te hebben ‘omarmd’ en vindt dat er veel is gebeurd het gebied van veiligheid, schadeafhandeling en de versterkingsopgave.
‘Hoewel de betrokken partijen de aanbevelingen voortvarend hebben opgepakt en er daarnaast andere maatregelen zijn getroffen om de door gaswinning ontstane problemen te herstellen, acht de OVV de problemen waar de inwoners van Groningen mee te maken hebben onverminderd groot.’
De NAM wijst er verder op al meer op afstand te staan door de komst van de Nationaal Coördinator Groningen. ‘Wij zijn bereid geheel – zoals eerder dit jaar aangegeven – uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken te stappen.’
De NAM wil de dialoog met de getroffen bewoners wel doorzetten. ‘Wij zullen ons inzetten de persoonlijke dialoog met de bewoners te blijven voeren, ook op het gebied van de complexiteit en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. Dit kan natuurlijk altijd beter en wij nemen dan ook deze aanbeveling ter harte. Daarnaast herkennen wij dat het niet alleen aan NAM is om de maatschappelijke dialoog over het bepalen van het risico te voeren.’
In ieder geval wil de NAM ‘verdere invulling geven aan de oplossing van de problemen waar de Groningers mee geconfronteerd worden’.

Bronnen
NAM, 30 maart 2017: Reactie NAM op OVV-rapport
Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.