aardbevingsschade (foto: Jiri Buller / Nam)

Nam legt zich neer bij vonnis rechtbank Leeuwarden over aardbevingsschade

schade scheuren

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam) heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van het Hof Leeuwarden/Arnhem van 23 januari 2018 over de vergoeding van waardevermindering van huizen door aardbevingen in Groningen. Deze zaak was in 2014 door de Stichting WAG en andere belanghebbenden aangespannen.

Het Hof heeft bepaald dat een huiseigenaar wiens huis in waarde is verminderd door de aardbevingen niet pas recht heeft op vergoeding wanneer hij of zij het huis verkoopt. Daarnaast verdient het volgens het Hof de voorkeur dat de vergoeding wordt berekend op grond van een model dat een snelle en doelmatige afwikkeling mogelijk maakt, in plaats van op basis van taxaties voor ieder individueel huis.

Publieke regeling

Op 7 februari 2018 gaf minister Eric Wiebes (VVD) van economie en klimaat in de Tweede Kamer aan dat hij wou komen tot één publiek loket voor alle vormen van aardbevingsschade, dus ook de schade als gevolg van waardedaling van woningen in Groningen. Alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan stelt de minister een commissie in die over de uitvoering van een dergelijke regeling gaat adviseren. De commissie adviseert de minister daarbij over een methode aan de hand waarvan de waardedaling per woning kan worden begroot.

Nam geen rechter en partij tegelijk

Nam-directeur Gerald Schotman: “De Nam vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen. Dit geldt ook voor waardedaling. De minister heeft aangegeven te onderzoeken dat waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds. De Nam ondersteunt dit initiatief omdat dit tegemoet komt aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om de Nam uit het systeem van schadevergoeding te halen.” De Nam zal met de betrokkenen en het ministerie in overleg gaan om te onderzoeken hoe zo snel mogelijk tot een compensatieregeling te komen.

Huidige regeling

Eigenaren die hun huis verkopen voor er een publieke regeling is, kunnen tot die tijd gebruik blijven maken van de huidige waarderegeling van de Nam. In totaal kunnen de schadeclaims de Nam de komende jaren tot 4,3 miljard euro kosten. Het gaswinningsbedrijf meldde eerder dit jaar over ongeveer 1 miljard euro aan liquide middelen te hebben. De moederbedrijven Shell en Exxon hebben het een kredietfaciliteit van ongeveer 1,3 miljard euro gegeven. Begin dit jaar hoopte het nog bij een winningsvolume van 75 miljard m³ Groningengas de komende vijf jaar de overige 2 miljard aan kasstromen te generen. Maar dat is gerekend zonder een versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.