NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade aardbevingen

1 maart 2017 – De  Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is aansprakelijk voor de immateriële schade van gedupeerden van aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen. De Staat is niet aansprakelijk. Dat heeft zojuist de rechtbank in Assen beslist.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Onder immateriële schade valt aantasting van het woongenot door angst, spanning en stress bij bewoners van huizen die schade hebben geleden. (…) Niet alle gedupeerde krijgen nu een schadevergoeding. Bij de boordeling van de claims wordt gekeken naar een reeks van omstandigheden, zoals de frequentie en de zwaarte van de bevingen waarmee een eiser te maken kreeg, de ernst van de schade aan de woning, de afhandeling daarvan en de klachten die iemand aan de bevingen heeft overgehouden. De zaak was aangespannen door meer dan 125 gedupeerden van de aardbevingen in het Groningenveld.
De rechtbank vindt dat de Staat der Nederlanden niet aansprakelijk kan worden gesteld voor immateriële schade. Wel heeft minister Kamp de zorgplicht van de Staat in de periode van januari 2013 tot november 2015 “onvoldoende ingevuld”. De rechtbank beoordeelt dat als een onrechtmatige daad van de Staat. (…)’

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Ruim honderd gedupeerden uit het aardbevingsgebied hadden een zaak aangespannen tegen de NAM en de Staat. Ze eisten dat ook de immateriële schade wordt vergoed. Het gaat hierbij om stress en de aantasting van het woongenot.
De rechter vond dat de NAM niet meer kan volhouden dat inwoners van het aardbevingsgebied last heeft van ‘gewone hinder’. ‘Daarmee bagetalliseert de NAM de problemen.’

Erkenning
Lambertus Janssens uit Appingedam is verheugd met de uitspraak: ‘Dit is eindelijk erkenning voor de Groningen. Het is geweldig.’
Overigens heeft de NAM nog een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Janssens hoopt dat het niet gebeurt.
Over de hoogte van de vergoedingen die de NAM moet uitkeren, moeten nog aparte procedures worden gevoerd.

Staat onrechtmatig
Een ander punt uit de uitspraak ging over de rechtmatigheid van handelen van de Staat. Volgens de rechter moet daarbij naar twee perioden worden gekeken: voor de zware beving bij Huizinge en daarna.
Voor de beving kon de Staat niks worden verweten, maar daarna wel. ‘De minister heeft na de beving het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen genegeerd. Die adviseerde om de gaswinning zo veel als mogelijk terug te brengen. Maar het jaar erop is zelfs meer gewonnen’, aldus de rechter. (…)’

Bronnen
NOS, 1 maart 2017: NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade aardbevingen
RTV Noord, 1 maart 2017: Rechter: NAM aansprakelijk voor immateriële schade, Staat niet
Foto: NAM (voorlichtingsbijeenkomst voor gedupeerden)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.