gaswinning bij slochteren eo. Paul Tolenaar

NAM oppert zes locaties voor sluiting

gaswinning bij slochteren eo. Paul Tolenaar

Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kunnen de gaswinningslocaties Overschild, De Pauwen, Ten Post, Leermens, ’t Zandt en Eemskanaal dicht. Daarnaast stelt het voor de gaswinning in het Groningenveld verder te verlagen. Hoeveel gas er nog gewonnen mag worden, laat het bedrijf aan de minister. 

Uit de aardbeving bij Zeerijp afgelopen maandag is gebleken dat verplaatsing van de gaswinning naar een ander deel van het Groningenveld, het veld niet tot rust heeft gebracht, concluderen de Groningse Provinciale Staten. ‘NAM is zich bewust van de grote impact van dergelijke zware aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen’ stelt het bedrijf bij een verplichtte rapportage aan de Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder heeft laten weten NAMs voorgestelde maatregelen onvoldoende te vinden, en verwacht binnen twee weken met eigen aanbevelingen te komen.

Behalve het sluiten van de genoemde locaties, adviseert NAM de minister ook het gasproductieplafond ‘substantieel’ te verlagen. Hoewel dat met name in de winter kan gaan leiden tot meer fluctuaties, en daarmee meer risico op bevingen, zou het risico van niet-afbouwen nog veel groter zijn. Hoeveel de aardgasproductie omlaag moet, laat NAM aan de minister. Een al te radikale vermindering zou onder meer kunnen leiden tot problemen met leveringscontracten aan het buitenland, die pas rond 2020 aflopen, en de verwarming van bestaande huizen.

Waterstof en warmtenetten

Voor de vondst van de gasbel van Slochteren werden de huizen nog verwarmd en verlicht met stadsgas dat bestond uit een mengsel van onder meer waterstofgas (circa 50%), methaan (circa 20%), stikstof (circa 15%) en het gevreesde koolmonoxide (circa 10%), dat uit in stedelijke gasfabrieken uit steenkool werd gewonnen. In 1819 ontstak Brussel haar eerste publieke stadsgaslantaarn, in 1825 verwarmde Amsterdam de stad met raapolie.

Hoewel uit een recent rapport van DNV GL bleek dat ook de huidige aardgasinfrastructuur voor een groot deel gebruikt zou kunnen worden om waterstof te distribueren, lijken die plannen nog te pril om snel grootschalig uitgerold te kunnen worden. Datzelfde geldt voor zaken als biogas en warmtenettten op restwarmte, geothermie of warmte-koudewinning uit oppervlaktewater: de techniek is er inmiddels, maar de uitvoering had eigenlijk jaren geleden al opgeschaald moeten worden – lang voor de Groninger bodem in beweging kwam.

Schadeprotocol

Ondertussen zitten de Groningers met scheuren in hun huizen en een flinke deuk in hun vertrouwen in de NAM en de overheid, die hen had moeten beschermen. Als belangrijkste reden om de productie verder te verlagen, noemt NAM de ‘veiligheidsbeleving in de regio (voornamelijk de subjectieve veiligheid)’. Onderzoek laat zien dat vooral de afhandeling van schade aan huizen bijdraagt aan dat gevoel van onveiligheid, constateert de aardoliemaatschappij, die tot voor kort zelf verantwoordelijk was voor die schadeafhandeling. Tot een nieuw protocol is afgesproken, ligt die afhandeling echter stil.

In een brief herinneren ook de Provinciale Staten van de provincie Groningen minister Wiebes van Economische Zaken eraan dat zij nog wachten op een antwoord op het voorstel voor een schadeprotocol dat de gemeenten, de Groninger Bodem Beweging, het Gasberaad en de provincie Groningen hem eerder hebben gedaan. Zij vragen hem te zorgen voor een ‘eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving op maatschappelijk, psychisch en economisch terrein.’

Lees ook:

Foto: gaswinning bij Slochteren eo., Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.