NAM overschrijdt productienorm, staatstoezicht wil productie stilleggen

Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek en afbouwplan voor gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen constateert dat de NAM in Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk meer aardgas heeft geproduceerd dan de productie waarmee de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd. Met een dwangsom van 2 miljoen Euro dreigt de toezichthouder de NAM te dwingen de winning stil te leggen. 

Tijdens een controle van de productiecijfers van de winning uit de voorkomens Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk is geconstateerd dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) méér heeft geproduceerd dan in de bijbehorende winningsplannen is beschreven en waarmee door de Minister van Economische Zaken is ingestemd, schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in een brief van 8 augustus. De NAM heeft de Mijnbouwwet hiermee overtreden, en krijgt mogelijk een dwangsom opgelegd. Het bedrijf heeft tot 29 augustus de tijd om te reageren, daarna wordt een definitieve beslissing genomen.

317% over de norm

Het Staatstoezicht beklaagt zich over normoverschrijding op drie locaties:

  • op Hardenberg-Oost mocht 63 miljoen Nm3 gas gewonnen worden, met een marge van 20% 75,6 Nm3. De Nam won echter 82 miljoen Nm3 gas, 30% meer dan verwacht, een overtreding van minimaal 6,4 miljoen Nm3
  • op Monster mocht 85 miljoen Nm3 gas gewonnen worden, met een marge van 20% 102 Nm3. De Nam won echter 125 miljoen Nm3, 45% meer dan verwacht, een overtreding van minimaal 23 miljoen Nm3
  • op Maasdijk mocht 18 miljoen Nm3 gas gewonnen worden, met een marge van 20% 21,6 Nm3. De Nam won echter 75 miljoen Nm3, 317% meer dan verwacht, een overtreding van minimaal 53,4 miljoen Nm3

De dwangsom zal 0,50 Euro per Nm3 bedragen, met een maximum van 2 miljoen Euro. In het verleden is gebleken dat dat bedrag voldoende was om het bedrijf ervan te overtuigen de productie te staken, licht SODM-woordvoerder Cynthia Heijnen toe.

Risico-analyses niet langer toereikend, productie moet worden stilgelegd

Doordat de NAM de in de winningsplannen aangegeven productievolumes overschrijdt, benadrukt het Staatstoezicht, zijn de risico-analyses die zijn gedaan bij het instemmen met de winningsplannen niet langer toereikend. De NAM heeft tussentijds weliswaar een verzoek om wijziging van de instemming van een winningsplan ingediend, maar zolang dat niet toegewezen is, is de onrechtmatige handeling niet gelegaliseerd. Wil de NAM de vastgestelde overtreding beëindigen, stelt de toezichthouder, dan moet het de winning van aardgas staken en die gestaakt houden totdat het een winningsplan heeft waarmee door de minister is ingestemd. In dat plan moet aangegeven worden in hoeverre verdere productie plaats kan vinden.

update 09-08-2017, 15:15
Het NAM is in gesprek met SODM, laat Sape Jan Terpstra, woordvoerder van de NAM, weten. “Het is jammer dat de brief er ligt, maar wellicht helpt die om duidelijkheid over de meetmethode te krijgen. De NAM hanteert een ander startpunt dan het SODM:  wij hebben gerekend vanaf de start van de productie, terwijl het SODM uitgaat van de data in het winningsbesluit – dat meet over een latere, veel kleinere, periode. In onze beleving werken wij binnen de 20% marge.”  De NAM zal haar zienswijze voor 29 augustus indienen. Als het SODM daarna toch besluit vast te houden aan haar visie, zegt Terpstra, zal het NAM zich in het oordeel van de toezichthouder schikken, en de winning staken.

Herhaaldelijke tegenvallers voor de NAM

Een dwangsom zou niet de eerste aanvullende kostenpost zijn die de Nederlandse Aardolie Maatschappij dreigt te besmeuren. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat de NAM aan een deel van de inwoners van het Groningenveld ook immateriële schade moet vergoeden. De rechtbank verwijt het bedrijf het recht op een ongestoord woongenot te schenden, en stelt de NAM aansprakelijk voor de door inwoners geleden en nog te lijden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen.

Eind april gelastte het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bovendien een strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM omdat er aanwijzingen zouden zijn dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan ‘het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is’.

Bronnen:

  • Staatstoezicht op de Mijnen, 8 augustus 2017, brief aan Nederlandse Aardolie Maatschappij, kenmerk 17111994, betreft ‘Vooraankondiging last onder dwangsom voorkomens Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk’
  • FluxEnergie, 20 april 2017, ‘Hof gelast strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM
  • De Rechtspraak, 01 maart 2017, ‘NAM aansprakelijk immateriële schade inwoners Groningenveld’

Foto: FluxEnergie/©Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.