NAM een rol in duurzame energie?

19 oktober 2016 – De mededeling van NAM-directeur Schotman wekte gisteren verbazing. Wil het fossiele bedrijf NAM werkelijk een rol gaan spelen in de duurzame energievoorziening? En hoe dan? Het Dagblad van het Noorden, de Volkskrant en NRC Handelsblad gaan er vandaag nader op in.

Bij de mededeling gisteren dat de NAM 400 banen zal moeten schrappen wegens de aanhoudend lage gasprij en de problemen rond de gaswinning in Groningen, kondigde NAM-directeur Gerald Schotman terloops ook een ‘groenere’ koers voor het bedrijf aan.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Naast de reorganisatie zet de NAM in op een prominentere rol in de energietransitie. Schotman ziet het als de maatschappelijke plicht van het bedrijf een steentje bij te dragen aan de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Gas wordt in het algemeen een belangrijke rol toebedeeld in de overgang naar een energiesysteem van zon- en windenergie. Schotman: „We hebben verstand van moleculen en hebben ervaring met grote projecten. We kunnen een bijdrage leveren aan de synergie tussen gas en nieuwe energiebronnen.” Hij denkt dat bijvoorbeeld (afgeschreven) productieplatforms een belangrijke rol kunnen spelen bij de opslag van elektriciteit, die door de windmolens op zee wordt geproduceerd. Met de techniek power-to-gas kan die stroom worden omgezet in waterstof die via bestaande gasleidingen aan land kan worden gebracht. Ook de aanleg van zonneparken op platforms is een optie.

Schotman: „We willen niets helemaal zelf doen, maar steeds als partner. Daarbij kijken we ook naar start-ups en het midden- en kleinbedrijf. Want daar vinden veel innovaties plaats.”

Uit het bericht van de NRC
‘(…) Het bedrijf [gaat] „volop meewerken” aan alternatieve vormen van energievoorziening, zoals windenergie en geothermie en wil het boorlocaties inrichten als ‘zonneweides’. Schotman: „Onze uitdaging zit in het vinden van opslag. Kunnen we elektronen omzetten in waterstof? Elektriciteit omzetten in vloeibaar gas? Als we daar op termijn geld mee kunnen verdienen, kunnen we samenwerkingsverbanden aangaan met andere bedrijven.”
Hij wil maar zeggen: „NAM moet niet gaan behoren tot de Kodaks van deze wereld die de digitale slag hebben gemist.” Maar voor „een NAM 2.0” vindt de topman het nu nog te vroeg. Gas blijft de komende decennia een belangrijke rol spelen, voor zijn bedrijf, de aandeelhouders en ook voor de Nederlandse energievoorziening. „Als in 2023 16 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt, zal de overige 84 procent uit andere energiebronnen moeten komen.” (…)’

Uit het bericht van de Volkskrant
‘(…) [Gerald Schotman:] ‘We hebben veel kennis en kunde in huis waar we in samenwerking met anderen nieuwe toepassingen voor kunnen vinden’, aldus Schotman. ‘We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar de transitie naar duurzame energie gaat niet om het knuffelen van bomen, maar om het omhelzen van nieuwe verdienmodellen. Uiteindelijk willen we geld verdienen.’ Schotman acht het ‘absoluut denkbaar’ dat er leven is voor NAM als straks het gas op is. (…)’

 

‘NAM wil belangrijke speler zijn in de transitie naar duurzaam’

Uit een bericht van de NAM op de eigen website
‘(…) NAM maakt – als grootste Nederlandse energieleverancier- deel uit van de huidige energiemix, en is onderdeel van de transitie naar een duurzamere energiehuishouding. NAM wil een belangrijke speler zijn in dit proces. Hiervoor zal ze in eigen land geproduceerd gas – de schoonste fossiele brandstof – blijven leveren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen ondersteunen.
Volgens het Energieakkoord zou in 2023 16% van de energiemix in Nederland van duurzame bronnen afkomstig moeten zijn (is nu 6%). Dit betekent dat 84% nog steeds afkomstig zal zijn van fossiele energiebronnen. Dit houdt in dat als de Nederlandse samenleving haar doelen voor de energietransitie wil halen, binnenlands gas een belangrijke rol speelt als dé transitiebrandstof. Aardgas is betrouwbaar, beschikbaar, betaalbaar en de schoonste van alle fossiele brandstoffen. NAM is de grootste producent van aardgas in Nederland. NAM heeft kennis en ervaring op het gebied van grootschalige energievoorziening, ondergrond, offshore activiteiten, installaties en infrastructuur.
Gerald Schotman, CEO NAM: “NAM heeft veel kennis op het gebied van gas, maar we kijken vooruit. We zouden de overstap moeten maken van gas naar energie.”
De energiemix van vandaag is niet die van morgen. NAM verkent de mogelijkheden in duurzame oplossingen die tijdens en als gevolg van de transitie zullen ontstaan. Op dit moment wordt al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op het gebied van synergie met de offshore windindustrie geothermie en biogas. De ervaring die wij als bedrijf hebben met het opsporen en winnen van aardgas komt hierbij zeer goed van pas. Hiernaast is NAM actief bezig haar eigen energie-efficiëntie te optimaliseren om hiermee bij te dragen aan een milieu met een lagere CO2-uitstoot. (…)’

 

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 19 oktober 016: NAM slankt af en wil ‘vergroenen’ (via Blendle)
NRC Next, 19 oktober 2016: NAM schrapt 400 banen, en nu, hup voorwaarts (via Blendle)
Volkskrant, 19 oktober 2016: NAM kampt met lage gasprijs en schrapt vierhonderd banen (via Blendle)
Website NAM: Met onze energie de toekomst veranderen
Foto’s: NAM

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.