170504-Aardbevingsschade2

Nam vergoedt aardbevingsschade Drenthe op zelfde manier als Groningen

NAM: ‘Alle schade wordt vergoed’

Inwoners van de gemeenten Emmen en Tynaarlo in de provincie Drenthe, die voor 10 april 2018 bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) schade hebben gemeld na de aardbevingen van respectievelijk 30 september 2015 en 23 december 2016, krijgen een aanbod tot schadeherstel.

Dit is de uitkomst van het overleg tussen bestuurders van beide gemeenten, de provincie Drenthe en vertegenwoordigers van het ministerie van economische zaken en klimaat en de Nam. Na deze aardbevingen zijn in opdracht van de Nam schadeonderzoeken uitgevoerd. De schademelders vanwege deze bevingen krijgen binnenkort een aanbod van NAM, ongeacht of de onderzoeken wel of geen relatie hebben gelegd met gaswinning. Met dit aanbod wil de Nam deze schadedossiers definitief afsluiten.

Vanaf deze week ontvangen de schademelders hierover een brief, waarin de Nam hen uitleg geeft over de manier waarop de schade wordt afgehandeld. In een tweede brief –die voor 1 juli in de brievenbus zal vallen– krijgen ze een aanbod, met keuzemogelijkheid tussen schadeherstel of uitbetaling. Eerder al was bekendgemaakt dat de schades nabij de ondergrondse gasopslag Norg in de eveneens Drenthese gemeente Noordenveld op dezelfde wijze worden afgehandeld als de zesduizend oude schades in de provincie Groningen.

Lat ligt gelijk

In Drenthe waren na de wee aardbevingen ruim vijfhonderd schades gemeld in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen. Provinciaal gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) is tevreden met dit besluit: “Wij hadden gepleit voor een pilot waarbij in Zuidlaren alle schadegevallen opnieuw en onafhankelijk beoordeeld werden. Dat kost tijd. In plaats daarvan is deze regeling is de meest snelle en zeker gunstige oplossing. Sommige mensen krijgen misschien een vergoeding van de Nam, terwijl de aardbeving geen oorzaak was van de schade. Rechtvaardig is het dus niet per definitie. Maar zo doen ze het met de zesduizend gevallen in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling. Daar hebben we op ingezet. Het is een gebaar van de Nam dat we kunnen waarderen, waarmee ze ook een streep kan zetten achter het verleden.”

Extra geld voor woningverbetering

De waardevermeerderingsregeling die in Groningen van kracht is, waarbij gedupeerden een toelage krijgen van 4.000 euro voor verbetering van de woning met bijvoorbeeld zonnepanelen, geldt niet voor Zuidlaren (n.v.d.r.: de betrokken deelgemeente van Tynaarlo) en Emmen. “Die regeling is namelijk bedoeld om de woningvoorraad in Groningen te versterken,” zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. “Maar om er in Drenthe niet helemaal aan voorbij te gaan, hebben we een toelage van 25% op het schadebedrag afgesproken tot een maximum van 4.000 euro. Als mensen dat willen, kunnen ze dat geld ook investeren in hun woning.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.