Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld

Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld

2 december 2016 In verband met de klimaatverandering heeft het kabinet vandaag een ‘Nationale klimaatadaptatiestrategie’ vastgesteld. Volgend jaar komt er een uitvoeringsplan om Nederland te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Uit een persbericht van de Ministerrraad
‘(…) De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer en een toename van infecties en allergieën.

De nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen. De gevolgen van de verwachte klimaatverandering zijn voor Nederland in beeld gebracht. Ook zijn de risico’s benoemd waarvoor de komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben. Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland. Het versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart. Tegelijkertijd bevordert het ook innovaties waardoor ons verdienvermogen in binnen- en buitenland wordt versterkt.

In 2017 zal op basis van de vastgestelde nationale klimaatadaptatiestrategie een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen. Er wordt een adaptatiedialoog opgestart naar de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s met alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandsche Bank. Daarnaast start er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen en zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie steunen met zowel kennis als financiële middelen. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 2 december 2016: Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld
Foto: still uit NOS-reportage

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.