Natuur en Milieu: autoplan Kabinet funest

19 juni 2015 – Natuur en Milieu laat weten ‘onthutst’ en ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over de plannen met de autobelastingen. ‘Het kabinetsplan legt een bom onder het Energieakkoord.’

Natuur en Milieu: ‘Alle tot nu toe opgebouwde sturing op zuinig rijden wordt met deze plannen teniet gedaan. (…) Er zullen 100.000 minder elektrische auto’s de weg op gaan dan afgesproken en de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zal minstens 10% hoger komen te liggen.’
(…) Alle voordelen voor zuinige auto’s verdwijnen, uitgezonderd de voordelen voor de volledig elektrische auto. In het voorstel van het Kabinet gaat de bijtelling naar alle waarschijnlijkheid al per 2017 naar één tarief van 22%. Het voordeel voor de zakelijke rijders in zuinige (21%) en plug-in elektrische auto’s (15%) wordt per direct opgeheven  en de milieuvervuilende auto wordt aantrekkelijker gemaakt (van 25% naar 22%). Auto’s worden bovendien goedkoper om te kopen (lagere BPM) en te rijden (MRB) en ook hier wordt de milieusturing verkleind. Er komt geen voordeel voor particulieren die elektrisch willen rijden.’
Natuur & Milieu is wel blij met de hogere belasting op oude diesels zonder roetfilter.

Natuur en Milieu: ‘Met het voorstel van het Kabinet halen we de doelstelling zoals afgesproken in het SER Energieakkoord – 200.000 elektrische auto’s in 2020 – bij lange niet. Een halvering van deze doelstelling naar slechts 100.000 is nu zelfs lastig haalbaar. Er wordt door deze plannen vanaf 2017 geen stekker-hybride meer verkocht. Waar het Energieakkoord inzet op snelle afbouw van de vervuiling van mobiliteit en op omschakeling naar elektrisch rijden, stuurt het Kabinetsvoorstel precies de andere kant op. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zal door de plannen met minstens 10% stijgen. Dat kost de autorijder € 400 per jaar extra.’
‘Deze plannen zijn in tegenstrijd met de afspraken waar het Kabinet zich in het Energieakkoord aan heeft gecommitteerd. Wat met het Akkoord wordt opgebouwd, wordt met de autobelastingen afgebroken,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. ‘Wij pleiten voor eenvoud in de autobelastingen, maar wel met een duidelijke toekomstvisie. Het geld dat nu wordt bespaard door het Kabinet, zou geïnvesteerd moeten worden in slimme stimulering van zuinig rijden. Alleen daarmee blijven de duurzaamheidsdoelstellingen haalbaar.’

 

Twee weken geleden presenteerden Natuur & Milieu en de autosector een eigen voorstel voor de autobelastingen 2017 tot 2021.

 

Bronnen
Persbericht Natuur en Milieu, 19 juni 2015: Natuur & Milieu: autoplan Kabinet funest voor milieu
Bericht FluxEnergie, 2 jun i 2015: Brede coalitie presenteert belastingplan om elektrisch rijden te stimuleren

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.