Natuur en Milieu: ‘Nieuwe leaseauto’s niet schoner, maar viezer’

4 mei 2017In 2016 gekochte nieuwe leaseauto’s stoten 10 procent meer CO2 uit dan auto’s die vorig jaar werden gekocht, aldus Natuur & Milieu op basis van een onderzoek door ICCT. Belangrijkste oorzaak is het verdwijnen van de fiscale voordelen voor zuinige leaseauto’s.

Uit een bericht van Natuur & Milieu
‘(…) Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu: ‘Zeer zorgwekkend dat de uitstoot van nieuwe auto’s toeneemt. De trend van de afgelopen jaren, dat nieuwe auto’s zuiniger werden, is hiermee helaas doorbroken. Terwijl de sector mobiliteit juist in sneltreinvaart moet reduceren. Deze sector stoot namelijk twee keer zoveel CO2 uit als eerder werd gedacht, blijkt uit onze recente gepubliceerde Mobiliteitsvisie.’

Verdwijnen fiscale voordelen
Belangrijkste oorzaak van de CO2-toename is dat de fiscale voordelen op zuinige auto’s voor leaserijders verdwijnen. ‘Dit is precies de reden dat wij pleiten voor de fiscale stimulering van zuinige auto’s. Bij afschaffing hiervan, vervuilt het wagenpark direct zoals we nu zien,’ aldus Van Hooijdonk. ‘De fiscale voordelen verdwijnen vanaf 2017 volledig, met uitzondering volledig elektrisch. Dit betekent dat het wagenpark vanaf nu alleen maar nog vuiler wordt. Leaseauto’s komen na vier jaar ook op de occassionmarkt. Funest om aan onze afspraken van het klimaatakkoord in Parijs te voldoen. We vragen de overheid daarom om zuinige auto’s te blijven stimuleren.’

Verschil fabrieksopgave en praktijk toegenomen
Het verschil tussen de fabrieksopgave en het praktijkgebruik is daarnaast weer toegenomen. Gemiddeld verbruikt een auto 50% meer brandstof en stoot 50% meer CO2 uit dan men op basis van de fabrieksopgave mag verwachten. ‘Ongehoord dat autofabrikanten ongestraft mogen doorgaan met dit gesjoemel. Tijd dat er één sterke, Europese toezichthouder komt die paal en perk stelt aan het gesjoemel met gebruikscijfers, naar Amerikaans model. Belangrijk is dat deze toezichthouder sancties als boetes op kan leggen aan autofabrikanten die zich niet aan de regels houden.

Over de analyse
De cijfers van het onderzoek hebben betrekking op auto’s die tussen 2009 en 2016 op de Nederlandse markt zijn gekomen. De steekproef werd gedaan onder 28.000 voertuigen. Het onderzoek is uitgevoerd door ICCT, in opdracht van Natuur & Milieu. De laatste cijfers van Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, waaruit de CO2 toename van auto’s uit 2016 blijkt, zijn in dit onderzoek meegenomen. (…)’

Bronnen
Natuur & Milieu, 4 mei 2017: Nieuwe auto’s in Nederland viezer: CO2-uitstoot stijgt met 10%
Natuur & Milieu, samenvatting rapport, 4 mei 2017: Cleaner car contracts benchmark 2017. Overview of vehicle fleets and efficiency benchmark

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.