Natuur en Milieu: ‘Tot 2021 krijgt tweederde nieuwe woningen een gasaansluiting’

Natuur en Milieu: ‘Tot 2021 krijgt tweederde nieuwe woningen een gasaansluiting’

29 mei 2017Van de nieuwe woningen die gebouwd worden tussen 2017 en 2021, krijgt nog 64 procent een gasaansluiting, aldus Natuur en Milieu. ‘Terwijl alle Nederlandse huizen zo snel mogelijk van het gas af moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen op het gas aan.’

Natuur en Milieu onderzocht een steekproef van de nieuwbouwplannen in verschillende gemeenten verspreid over heel Nederland.

Natuur & Milieu: ‘Schrap aansluitplicht’
Uit het bericht van Natuur en Milieu

‘(…) 64% van alle Nederlandse nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd, krijgt een gasaansluiting. Concreet gaat het om bijna 150.000 woningen. (…)
Slechts 12% van de geplande nieuwbouw wordt met zekerheid duurzaam verwarmd. 24% van de woningen krijgt een aansluiting op het warmtenet, de duurzaamheid hiervan verschilt en hangt af van de warmtebron.

Onwenselijk
‘Een zeer onwenselijke ontwikkeling. Verwarmen op aardgas is achterhaald. Terwijl alle Nederlandse huizen zo snel mogelijk van het gas af moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen op het gas aan,’ aldus Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu.

100 miljoen per jaar
De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. ‘Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Dit is weggegooid geld als we straks gasloos moeten zijn. Beter kunnen we dit bedrag besteden aan het bouwen van all-electric woningen,’ stelt Koek.

Van 7 naar 1 miljoen gasaansluitingen
In 2035 mag Nederland maximaal 1 miljoen gasaansluitingen tellen om binnen de twee graden doelstelling te blijven, zoals afgesproken in het Parijs-klimaatakkoord. Dit berekende Natuur & Milieu in haar Energievisie. Momenteel telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. Alternatieven zijn beschikbaar, zoals all- electric woningen. Ze worden echter nog weinig toegepast, blijkt uit dit onderzoek.

Schrap aansluitplicht
Natuur & Milieu doet een oproep aan het nieuwe kabinet om de gasaansluitplicht uit de Gaswet te schrappen. ‘De aansluitplicht is dweilen met de kraan open. Enerzijds ondertekent Nederland het Parijs- klimaatakkoord waarmee we ons committeren aan het uitfaseren van fossiele bronnen. Anderzijds heeft Nederland een wettelijke verplichting om onze huizen en gebouwen op aardgas, een fossiele bron, aan te sluiten. Die wet moet dus zo snel mogelijk worden aangepast,’ aldus Koek. (…)’

Bijval voor Natuur & Milieu
Stedin

Natuur en Milieu krijgt bijval van netbeheerder Stedin.
‘(…) David Peters, directeur Strategie bij Stedin: ‘Stedin is groot voorstander van het schrappen van de aansluitplicht van gas voor nieuwbouwwoningen. Jaarlijks sluiten netbeheerders nog duizenden nieuwe woningen aan op het aardgasnet, terwijl er alternatieven zijn. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat deze alternatieven niet duurder zijn in het gebruik.’ (…)’

Taskforce Bouw
Ook Bernard Wientjes, voorzitter van de recent opgerichte Taskforce Bouw, maakt zich zorgen over de gasaansluitingen in nieuwe woningen.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Wij willen maar één ding: dat we zo snel mogelijk huizen bouwen die ‘nul op de meter’ hebben, die geen gasaansluiting meer hebben, en we vinden het natuurlijk doodzonde dat er nu huizen gebouwd worden die later uiteindelijk gestript moeten worden, die duurzaam gemaakt moeten worden. Er is echt een revolutie nodig”, aldus Wientjes. “Want als we zo doorgaan als we de afgelopen jaren gedaan hebben, krijgen we nooit de bouw in de richting van ‘Parijs 2050′, CO2-uitstoot naar nul, nul op de meter-woningen.” (…)’

Bouwend Nederland: ‘Geen mening’
Maar niet alle bouwers zijn het daarmee eens.
‘(…) Bouwend Nederland zegt desgevraagd geen mening te hebben over wel of geen aardgas in nieuwbouw. Gasleidingen zijn mogelijk in de toekomst ook te gebruiken voor het gebruik van waterstof of biogas. De bouwsector onderschrijft wel dat alle huizen duurzaam moeten worden, maar laat zich niet uit over de techniek die daarvoor gebruikt wordt. (…)’

Bronnen
Natuur en Milieu, persbericht, 25 mei 2017: Oproep Natuur & Milieu: schrap de gasaansluitplicht
Natuur en Milieu, rapport, mei 2017: Onderzoek aardgasloze nieuwbouw (pdf)
Trouw, 25 mei 2017: De gasketel blijft ouderwets snorren in de meeste nieuwe huizen
NOS, 25 mei 2017: In nieuwbouw nog steeds vaak aardgas

Foto: still uit reportage NOS-journaal

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.