Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer

Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer

25 november 2016 – Natuurorganisaties en watersportverenigingen vechten samen met burgers de bouw van een groot windmolenpark in het IJsselmeer aan. De 89 windmolens voor de Friese kust zijn schadelijk voor de natuur en bederven de rust en ruimte op het IJsselmeer, zeggen onder meer Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Watersportverbond.  

Aldus meldt de NOS
‘(…) “Een windmolenpark op deze plek is niet goed voor de natuur in het IJsselmeer en de nabij gelegen Waddenzee”, zegt Chris Bakker van It Fryske Gea en woordvoerder namens alle organisaties. “Hier leven veel bijzondere vissen, vogels en vleermuizen. Voor die laatsten kunnen windmolens zelfs dodelijk zijn, als ze een klap van een wiek krijgen.”
Ook watersporters en natuurliefhebbers hebben volgens de organisaties last van de windmolens. “Zij komen naar het IJsselmeer om te genieten van de weidsheid, rust, ruimte en duisternis”, zegt Bakker. “Bijna negentig torenhoge windmolens doen daar sterk afbreuk aan.” Bovendien, zo stelt Bakker, staan er nu al windmolens op allerlei plekken in het IJsselmeer. “De optelsom van alle parken bij elkaar is zonder meer negatief. De grens is bereikt.”
En dus gaan de organisaties en omwonenden bij de Raad van State in beroep tegen de vergunning die Windpark Fryslan heeft gekregen. “Begrijpelijk, maar ook jammer”, vindt directeur De Groot van het windpark. “Ik snap dat er een groot spanningsveld zit tussen de wens om duurzame energie op te wekken, en de locatie waar dat moet gebeuren. De meeste mensen zijn voor windenergie, maar liever niet bij hen in de achtertuin.”
Volgens De Groot is de huidige locatie in het IJsselmeer de beste optie. “Na uitgebreid onderzoek kwamen we uit op deze plek: meer dan zes kilometer uit de kust, dus ver weg van bebouwing, en het minst schadelijk en hinderlijk voor natuur en watersporters. Bovendien is het beter om een groot park aan te leggen, dan tien of meer kleine parkjes verspreid over de provincie.” (…)’

Uit het persbericht van de betrokken organisaties
‘(…) De gelegenheidscoalitie ziet het grote belang van windmolens, maar vraagt wel nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in het landschap. De samenwerkende organisaties streven naar een open en rijk IJsselmeer voor natuur en recreanten. Windpark Fryslân doet daar grote afbreuk aan. (…) De in de coalitie verenigde organisaties vinden duurzame energie belangrijk, maar vinden windmolens op deze plek onacceptabel. Chris Bakker: “Het plaatsen van een windmolenpark op deze locatie heeft niet alleen negatieve invloed op de natuur van het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland, maar ook op de Waddenzee. De natuur is hier van internationaal belang. Beide grote wateren vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten, maar ook vleermuizen en vissen. Niet voor niets zijn beide aangewezen als Natura-2000 gebieden. Verstoring of verlies van leefomgeving, planten en dieren moet daarom voorkomen worden. Bovendien wordt een groot deel van de nationale windopgave op land reeds gerealiseerd in het Blauwe Hart. Nog meer windmolens in dit gebied kan de natuur niet dragen.” (…)’

Impressie windpark, Pondera Consult (3’09”)

Impressie vanaf de Afsluitdijk (2’02”)

Bronnen
NOS, 24 november 2016: Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer
It Fryske Gea, 24 november 2016: Natuur- en recreatieorganisaties gezamenlijk in beroep tegen windmolenplan in het IJsselmeer
Foto Windpark Fryslân

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.