Cursus Natuurkunde voor milieuwetenschappen

Open Universiteit
In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende facetten van de Natuurkunde – het waarnemen, het modelleren en het monitoren – hebben in het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid.
In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de leerstof gegeven. Daarna volgen de studietaken Klassieke mechanica en Elektromagnetisme, Warmte en Verwarmen, Optische straling, Radioactiviteit en Geluid. De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering.
De cursus wordt afgesloten met algemene samenvatting, waarin de tien onderwerpen bij elkaar komen en (nogmaals) in het perspectief van duurzaamheid geplaatst worden.

Cursus
100 – 120 uur zelfstudie

Start hele jaar
Taal Nederlands
€ 276
Website 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.