beeld: Van Oord

Natuurversterking met riffen in Noordzee-windpark Luchterduinen

rifballen, oesterbanken en turbinevoet

De milieuverenigingen Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu hebben de hadden in elkaar geslagen met energiebedrijf Eneco, offshore bouwspecialist Van Oord en ASN Bank. Via het pilotproject de Rijke Noordzee onderzoeken ze in Eneco’s windpark Luchterduinen hoe offshore windparken kunnen bijdragen aan versterking van de natuur.

Dit demonstratieproject moet een blauwdruk opleveren voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard kan worden bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren worden veel grote, nieuwe windparken gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Via de blauwdruk willen de projectpartners stimuleren dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met natuurversterking.

Aanhechtingsplekken

Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist. De palen van de windturbines bieden er aanhechtingsplekken voor zeeleven. Daarmee zijn windparken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. In Luchterduinen worden verschillende soorten kunstriffen geplaatst en oesters uitgezet. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo fungeert het windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn natuurlijke riffen, vaak schelpdierbanken, nagenoeg volledig uit de Noordzee verdwenen. Riffen vervullen een belangrijke functie onderwater: ze filteren water en zijn een en bron van voedsel. Net als de funderingen van de windturbines zijn het goede aanhechtingsplekken. In de pilot wordt onderzocht welke de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur weer op te laten bloeien.

In de loop van het najaar van 2018 zal een installatieschip van Van Oord de rifstructuren plaatsen. Het kunstrif bestaat uit onder meer holle, betonnen ‘rifballen’ en kooien met volwassen oesters. Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research zullen de natuurontwikkeling wetenschappelijk onderzoeken en met onder meer onderwatercamera’s monitoren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.