‘Nederland gaat zich specialiseren in klimaathandelsmissies’

26 mei 2016Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) wil dat Nederland zich gaat specialiseren in klimaathandelsmissies. De eerste staat al gepland: in november naar Indonesië. Ook wil Nederland in overleg met de VN een klimaatkenniscentrum opzetten.

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Dijksma: “We moeten aan de bak met de gemaakte klimaatafspraken in Parijs. Dat is een behoorlijke opgave, maar voor Nederland ook een kans. Vooral voor onze bedrijven en kennisinstellingen. Veel landen kampen met vieze lucht door uitstoot en willen zich weerbaar maken tegen overstromingen of juist extreme droogteperioden. Met speciale klimaatmissies kunnen we aan die vraag voldoen, want wij hebben die kennis en ervaring in huis.”

Klimaatmissies
Nederland is gespecialiseerd in klimaatbestendigheid, met name door de ervaring op het gebied van duurzaam landgebruik -land op een goede manier achterlaten-, luchtkwaliteit, landbouw en water. Dijksma wil deze ervaring inzetten via speciale missies, die gericht zijn op de afspraken gemaakt in Parijs en tegelijk kansen bieden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Op het gebied van watermanagement is Nederland al langer internationaal actief. Zo leidde minister Schultz van Haegen afgelopen jaar bedrijvenmissies naar Vietnam, Columbia, Mexico en Bangladesh. In november is de eerste klimaatmissie gepland naar Indonesië, waar veel behoefte is aan monitoringskennis van luchtkwaliteit door de grote aanwezigheid van smog en fijnstof. Ook zal het tegengaan van ontbossing aan de orde komen.

Kenniscentrum
Op verzoek van de VN wordt ook verkend om in een partnerschap een zogenoemd ‘centre of excellence’ in te richten, gericht op maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen; waterveiligheid, zoetwatervoorzieningen, landbouw, steden en natuur. Veel landen worstelen met de vraag hoe die gevolgen op te vangen en plannen vorm te geven. Vooral het matchen van financiers en partners om plannen uit te voeren is een probleem. Een kenniscentrum zou dan als een makelaar kunnen fungeren. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 26 mei 2016: Staatssecretaris Dijksma: specialiseren in klimaathandelsmissies
Foto Dijksma: PvdA
Foto strand: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.