Nederland is al een grote producent van waterstof

Nederland is al een grote producent van waterstof

17 januari 2017Na Duitsland is Nederland nu al de grootste waterstofproducent van Europa. ECN schat dat in Nederland momenteel ruwweg zo’n 8 miljard m3 per jaar aan waterstof wordt geproduceerd. (In Duitsland waarschijnlijk meer dan het dubbele.)

Veruit het grootste deel van de Nederlandse productie betreft waterstofproductie uit aardgas (te schatten op zo’n 7 miljard m3). Een ander deel betreft de productie van waterstof als bijproduct (bij de productie van chloor, cokes, methanol en bij naftakraken).
Eind vorig jaar heeft ECN voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu de productie van waterstof in Nederland in kaart gebracht. Het ministerie had dat gevraagd in verband met de vraag in hoeverre ‘hernieuwbare waterstof zou kunnen worden geleverd aan de sector mobiliteit en transport’.
Een belangrijk (niet gekwantificeerd) deel van de productie wordt in Rotterdam gerealiseerd. Daar staat ook de ‘state of the art’ waterstoffabriek van Air Products (gekoppeld aan de ernaast gelegen ExxonMobil-raffinaderij).
Pim Meyboom van Air Products bij de opening van de fabriek in 2012: ‘Als waterstofproducent en leider op het gebied van deze toepassing van waterstof, denk ik dat er voor waterstof een grote toekomst is weggelegd.’


Ad van Wijk (midden) bij de presentatie van een verbeterde versie van een waterstofauto
(september 2016, Nationaal Waterstof Platform/TU Delft)

Nationaal Waterstof Platform

Het Nationaal Waterstof Platform is al jaren gevestigd in Rotterdam (bij Deltalinqs). Het is een platform voor kennisuitwisseling en gesprekspartner voor de overheid. Ad van Wijk (de opsteller van het waterstofplan voor Noord-Nederland) is ook nauw betrokken bij dit platform.
Over de terreinen waarop het platform nu actief is:
‘(…) Partners in het Nationaal Waterstof Platform onderzoeken het toekomstig energiesysteem, gericht op een radicale reductie van CO2, en de rol(len) die waterstof daarin speelt. Een voorbeeld betreft de rol van waterstof bij netbalancering en energieopslag in een toekomstig energiesysteem dat in belangrijke mate is gebaseerd op zon en wind (Power-to-Gas en onder andere de opslag van waterstof in zoutcavernes).
Een ander toepassingsgebied van waterstof betreft de huishoudens, met name in voor energie zelfvoorzienende woonwijken zonder gas- en/of warmteleidingen. Dit onderzoek is gekoppeld aan het gebruik van elektrische auto’s op batterij en op brandstofcel met waterstof, waarbij de auto’s als buffer voor energieopslag kunnen dienen. Onder andere de TU Delft heeft dit als onderzoeksterrein benoemd.
In de (chemische) industrie kan waterstof dienen als vanger van fossiele energiebronnen en grondstoffen. De distributie van waterstof is mogelijk via een daarvoor in te richten infrastructuur, maar ook door toevoeging aan het bestaande fijnmazige aardgasnet. Een combinatie van beide opties verdient ook nader onderzoek. (…)’

Bronnen
ECN, rapport, 14 november 2016: Productieroutes Duurzame Waterstof (pdf, 16 pag.)
TankPro, bij de opening van de fabriek van Air Products, 2 februari 2012: Waterstoffabriek maakt vooral raffinaderij stuk schoner
Nationaal Waterstof Platform
Nationaal Waterstof Platform, 21 september 2016: A fuel cell car supplying electricity
Foto 1: waterstoffabriek Air Products (foto TankPro)
Foto 2: Nationaal Waterstof Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.