‘Nederland moet desnoods op eigen houtje CO2 belasten’

150919-COP21Eiffel

23 oktober 2015 – Nederland moet zich op de klimaatonderhandelingen in Parijs sterk maken voor een internationale realistische beprijzing van de CO2-uitstoot. Komt die er niet, dan moet Nederland op eigen houtje CO2-uitstoot belasten.

151023-MarcBlomDat vindt Marc Blom. Hij was jarenlang advocaat bij NautaDutilh. Sinds 2014 richt zich op de energietransitie.
In een opiniebijdrage op FluxEnergie (een bijdrage die gisteren ook verscheen in het FD) legt hij uit waarom Nederland welke keuze moet maken.

Hij beschrijft de paradoxale situatie waarin fossiele brandstoffen goedkoper worden door de opkomst van duurzame energie en daardoor juist weer de opkomst van duurzame energie frustreren.
‘We kunnen duurzame energie natuurlijk sterker subsidiëren om met fossiel te concurreren, maar gezien de te verwachten prijsdaling van fossiele energie wordt dat erg kostbaar. Een verbod op fossiele brandstoffen schiet zijn doel voorbij, omdat we ze voorlopig nodig hebben. De oplossing ligt in het zodanig beprijzen van fossiele brandstoffen dat duurzame energie voordeliger is, ook als de hierboven beschreven prijsverlaging van fossiel inzet. Dat is rechtvaardig, omdat het probleem nu eenmaal door fossiele brandstoffen ontstaat.’

Zie Opinie
FluxEnergie, 23 oktober 2015: Verwachte prijsdaling ‘fossiel’ noopt tot beprijzing

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.