Nederland nu voorzitter EU

160104-NedEUvoorzitter
Het Scheepvaartmuseum Amsterdam is de locatie voor het Nederlandse EU-voorzitterschap

januari 2016 – Sinds vrijdag is Nederland voorzitter van de Raad van ministers van de Europese Unie. Het energie- en klimaatbeleid is één van de vijf speerpunten waarop Nederland zich het komende halfjaar wil richten.

Schermafdruk 2016-01-04 12.40.20

Donderdag plechtig van start
De Europese Commissie brengt donderdag 7 januari een bezoek aan Nederland. De Commissie wordt ontvangen door Zijne Majesteit de Koning, heeft een ontmoeting met het voltallige Nederlandse kabinet en spreekt met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Het bezoek markeert de start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

Taak EU-voorzitter
De taak van de EU-voorzitter is vooral om te bemiddelen en compromissen te smeden tussen de 28 EU-landen. En tussen de Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, Europese Commissie en Europees Parlement. De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda van de Raad van de EU en leidt alle vergaderingen. De vakministers zullen de Europese bijeenkomsten met hun collega’s voorzitten. De vergaderingen van Europese regeringsleiders hebben hun eigen vaste voorzitter. Dit geldt ook voor de ministers van Buitenlandse Zaken. De EU-voorzitter zit deze vergaderingen dus niet voor.
Het voorzitterschap van de EU wisselt elk half jaar. Elke lidstaat is een keer voorzitter van de EU. Voor Nederland zal het de 12e keer worden. Het vorige Nederlandse EU-voorzitterschap was in 2004.

Nederlandse prioriteiten
De vijf prioriteiten in de strategische agenda van Nederland zijn:

  • een Unie van banen, groei en concurrentievermogen;
  • een Unie die alle burgers activeert en beschermt;
  • een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid;

  • een Unie van vrijheid, veiligheid en recht;
  • een Unie als sterke mondiale speler.

Een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid
Nederland wil  zich sterk maken voor een Europese Energie-unie (aansluitend bij COP21), het onder de aandacht brengen van het Nederlands Energieakkoord en meer (regionale) samenwerking op het gebied van energie (beter geïntegreerde Europese energiemarkt).

Conferentie
In samenwerking met de Sociaal Economische Raad (SER) wordt een conferentie georganiseerd over het Energieakkoord en het belang van draagvlak en participatie voor de energietransitie.

Logo
Minister Koenders aan de Tweede Kamer: ‘De Ministerraad heeft besloten het logo uit 2004 te hergebruiken in 2016. In de eerste plaats vanwege de gebleken kwaliteit en herkenbaarheid. Voorts staat hergebruik van het logo symbool voor het streven naar eenvoud: niet eerder heeft een voorzitterschap een gelijk logo benut.’

Bronnen
Europa Nu, Prioriteiten en bijeenkomsten Nederlands Voorzitterschap 2016 – Energiebeleid
Rijksoverheid, Nederland voorzitter van EU in 2016

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.