Nederland stelt Europese terugroepactie voor voor fraude-auto’s

Mansveld stelt EU voor terugroepactie te overwegen

26 september 2015 – Nederland stelt Europa voor een Europese terugroepactie te overwegen voor alle Volkswagens en andere auto’s waarmee door de fabriek gefraudeerd is.

Europa moet snel stappen zetten om een einde te maken aan het gesjoemel met de toelatingstesten voor auto’s. ‘Zowel de consument als de overheid worden misleid en dat is onaanvaardbaar’, zegt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). De staatssecretaris biedt Europa hulp aan van TNO en stelt de Europese Commissie per brief voor een Europese terugroepactie te overwegen.

Uit een nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu
‘(…) Om deze testen  betrouwbaar te maken deelt Nederland onmiddellijk alle data over stikstofoxidenuitstoot die de laatste jaren door TNO verzameld zijn bij onderzoek aan testauto’s met andere lidstaten en de commissie. Het onderzoek naar mogelijk bedrog van autoproducenten op de Europese markt moet direct beginnen, schrijft Mansveld in een brief aan commissaris Vella (Milieu, Maritieme Zaken en Visserij) en aan commissaris Katainen (Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen). Ook de mogelijkheid van een Europese terugroepactie (recall) moet onderzocht worden.

Real Driving Emnission test
‘Dit gesjoemel toont aan dat Europa nu versneld de nieuwe Real Driving Emission test (EDR-test) moet invoeren. Daarbij moeten we niet toegeven aan druk van de auto-industrie om de EDR-test langzaam, gefaseerd en met uitgeklede eisen in te voeren’ zegt Mansveld.  ‘Ik heb er vertrouwen in dat wanneer de lidstaten en de Europese Commissie goed samenwerken, we kunnen komen tot een versnelde invoering van effectieve en betrouwbare regels en criteria. Een lage uitstoot van stikstofdioxiden bij dieselvoertuigen op de weg is essentieel voor verbetering van de luchtkwaliteit voor de burgers van Europa.’

Nederland voert al enkele jaren tests uit op de weg, in tegenstelling tot testen in een laboratoriumomgeving. Deze testen tonen regelmatig aan dat de uitstoot 5 to 6 x hoger is dan toegestaan. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het draagbare PEMS meetsysteem. Dit heeft een grote hoeveelheid data opgeleverd die nu nuttig zijn om snel tot conclusies te komen in het Europese onderzoek zoals dit door de commissie is aangekondigd. Nederland overweegt om binnen het lopende onderzoek ook de detectie van de nu in de VS gevonden manipulatie software op te nemen. (…)’

Mansveld biedt Europa hulp aan met TNO-testen
Uit een brief van staatssecretaris Mansveld aan de Europese Commissie 
‘(…) We would like to offer you and other member states our help by providing our test data, in order to clarify as soon as possible whether other manufacturers of diesel cars have also used these kinds of defeat devices. These devices allow vehicles to behave differently in a laboratory environment than on the road. Our field test program, which includes for some years now measurements on the road using the portable measurement system PEMS and another sensor based device, has generated an enormous amount of data which can be analysed for this purpose. The test program still continues, and currently we are considering to direct it specifically on identifying the presence of defeat devices as allegedly applied by VW.
Using the momentum created by the VW crisis in the USA, we feel that a unified European response has to speed up the introduction of the new RDE test procedure, and to assure that the new procedure is effective right from the start. It is essential not to give in to the latest request of industry to introduce transfer functions that will water down the requirements, and probably lead to further delay of the date of introduction of legally binding emission limits.(…)’

Europese terugroepactie overwegen
Uit dezelfde brief van staatssecretaris Mansveld aan de Europese Commissie
‘(…) Furthermore, we would like you to consider the possibilities of a European recall. This has to ensure that all faulty software is removed from the market and replaced by proper software that allows proper emission reduction. The experience with the required recall in the USA with VW could be used to evaluate whether this is a viable option. (…)’

TNO over het eigen onderzoek
‘(…)  TNO voert emissiemetingen uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de emissieprestaties van voertuigen in de praktijk vast te stellen. TNO herkent daarbij het beeld van de grote verschillen bij dieselvoertuigen tussen de NOx-uitstoot bij typekeuring en de test in de praktijk.
Op basis van de metingen van de praktijkemissies worden jaarlijks landelijke emissiefactoren vastgesteld. Deze emissiefactoren worden gebruikt om te rekenen aan de luchtkwaliteit en om de effectiviteit van maatregelen te berekenen. De emissiefactoren zijn altijd gebaseerd op de gemeten praktijkemissies, en niet op emissies volgens typekeuring.
In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de Rijksdienst Wegverkeer werkt TNO al een aantal jaren aan wetgeving voor praktijkemissies in Brussel, de zogenoemde Real Driving Emissions (RDE). (…)’

 

Amerikaanse reclame Volkswagen voor ‘schone diesel’

Volkswagen is onmiddellijk met deze commercials gestopt.

Five Things on the Volkswagen Emissions Scandal (Wall Street Journal)

Volkswagen: ‘Wij zullen dit oplossen’
Mededeling van Volkswagen aan de klanten
‘(…) Alle betrokken voertuigen zijn absoluut verkeersveilig vanuit een technisch oogpunt. De huidige thematiek betreft uitsluitend de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen. Wij zullen dit oplossen. Het behoeft geen betoog dat wij de volle verantwoordelijkheid nemen en alle kosten volledig op ons zullen nemen voor de noodzakelijke maatregelen. Ook is duidelijk dat wij daarvoor tijd nodig hebben. Zowel de uitvoering van de analyse als het initiëren van technische maatregelen zullen tijd vergen.
Nieuwe voertuigen van de Volkswagen Group met EU 6 dieselmotoren die op dit moment beschikbaar zijn binnen de Europese Unie, voldoen allemaal aan de wettelijke vereisten en de milieunormen. De betreffende software heeft geen gevolgen voor de handling, verbruik of de uitlaatgassen.
Uitsluitend bij auto’s met motoren van het type EA 189 werd een duidelijk merkbare afwijking tussen de resultaten op de testbank en die tijdens het daadwerkelijke gebruik op de weg vastgesteld. Volkswagen werkt er hard aan om deze afwijkingen te ondervangen door middel van technische maatregelen. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 25 september 2015: Mansveld dringt aan op snel nieuwe en betrouwbare autotesten in Europa
Brief staatssecretaris Mansveld aan Europese Commisie, 25 september 2015:  Reaction NL concerning VW crisis  (pdf, 2 pag.)
TNO, 24 september 2015: Uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door dieselvoertuigen (met links naar rapporten)
TNO, zonder datum, Over de CO2-uitstoot wegverkeer en de eisen van de EU.
NOS, 25 september 2015: Volkswagen stopt met reclame voor ‘clean diesel’
Mededeling Volkswagen, Verklaring Volkswagen AG
Foto staatssecretaris Mansveld (Foto Rijksoverheid, Arenda Oomen)
Foto Volkswagen: Volkswagen

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.