‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

27 februari 2017De Vereniging Nucleair Nederland pleit in een ‘Roadmap CO2-vrije energievoorziening’ voor twee of drie kerncentrales in Nederland om zo de CO2-uitstoot fors te kunnen terugdringen. De centrales zouden samen een vermogen moeten hebben van 3000 MWe en dan 20% van de stroomproductie in Nederland kunnen verzorgen.

Het pleidooi staat in een ‘Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland’: ‘Kernenergie voor onze toekomst’. De roadmap is een aangepaste editie van een eerdere versie, nu uitgegeven in het kader de lopende discussie over het energie- en klimaatbeleid.

Uit de ‘Roadmap
‘(…) De vergunningverlening en bouw van moderne lichtwaterreactoren (LWR) neemt ruim 10 jaar in beslag, zodat Nederland vanaf 2030 hierover zou kunnen beschikken. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de kerncentrale Borssele in bedrijf blijft, zodat de benodigde praktijkervaring bij de exploitant en de Nederlandse overheid en het ondersteunende onderzoek en onderwijs bij NRG en TU Delft in stand gehouden wordt. (…) Een belangrijke verbetering in de duurzaamheid van kernenergie kan worden gerealiseerd door de toepassing van de uranium-plutoniumcyclus in snelle metaalgekoelde reactoren of door de toepassing van de thoriumsplijtstofcyclus in gesmolten zout reactoren. Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar deze technologieën, waarmee voor vele duizenden jaren voorzien kan worden in de productie van elektriciteit en warmte. (…)

Bezien vanuit de productiekosten is kernenergie een economisch aantrekkelijke optie. Onderzoek naar veiliger en schonere kerncentrales en splijtstofcycli maken dat kernenergie ook op het gebied van duurzaamheid zal kunnen blijven concurreren met andere vormen van CO2-vrije energieproductie.

De Vereniging beveelt daarom aan de nucleaire kennis- basis in Nederland uit te bouwen en een langere termijn energiebeleid te realiseren, waar kernenergie onderdeel van uitmaakt. Naast versterken van de kennisbasis, hoort daarbij het realiseren van een ver- gunningsbasis voor reactortypen die geschikt worden bevonden voor toepassing in Nederland. Dit vergt ook versterking van de toezichthouder/vergunningverlener. (…)’

Uit een bericht van de Stichting Kernvisie
‘(…) De Roadmap beschrijft de bijdragen van kernenergie op drie termijnen gebaseerd op de huidige stand van de techniek en met een realistische inschatting van de ontwikkeltijd van nieuwe technologieën. Op de korte termijn gaat het om de stroomproductie op basis van geavanceerde Generatie-III lichtwaterreactoren. Op de middellange termijn gaat de Roadmap in op nucleaire warmtekracht gebaseerd op de hoge temperatuur reactortechnologie (HTR) van Generatie-III+. En op de lange termijn komt het regelbaar elektriciteitsvermogen en warmtekracht op basis van Generatie-IV-technologie aan bod. NNL splitst in de Roadmap het Nederlandse energieverbruik uit in vier functionele categorieën: elektriciteit, transport, lage temperatuur warmte (o.a. glastuinbouw) en hoge temperatuur warmte (procesindustrie). (…)’

Bronnen
Vereniging Nucleair Nederland, rapport, februari 2017: Kernenergie voor onze toekomst – Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland (pdf, 20 pag.)
Kernvisie, 23 februari 2017: Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst
Website Nucleair Nederland
Illustraties: Nucleair Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.