Klimaatzaak-credit-Chantal-Bekker-Urgenda-1

Nederland wil Urgenda-vonnis doen verbreken

Urgenda-vonnis in beroep bevestigd.

De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen de eerdere gerechtelijke uitspraken in de Urgenda-zaak. Daarmee streeft hij naar de vernietiging van twee eerdere vonnissen, van de rechtbank in eerste aanleg en van het hof van beroep.

Die legden allebei op dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2020 met 25% moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. De Hoge Raad, die zich over cassatieverzoeken buigt, kijkt echter niet meer naar de feiten waarover de lagere rechtbanken zich uitspreken. Ze beoordeelt alleen de wijze waarop de lagere rechtbanken de wet hebben toegepast.

De regering motiveert haar cassatieverzoek met het argument dat ze de principiële vraag op welke wijze beleidskeuzes van de regering juridisch kunnen worden getoetst aan de Hoge Raad wil voorleggen. Maar een cassatieverzoek bij de Hoge Raad is geen vraag om advies. Het woord cassatie betekent zoveel als ‘verbreking.’

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt begin volgend jaar met prognoses voor de CO2-uitstoot in 2020. De regering belooft ook dat, als daaruit blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, ze deze zal nemen.

Ambities en beleidsvrijheid

De regering onderstreept dat ze een ambitieuze klimaatagenda heeft. Maar ze hecht ook een principieel belang aan haar beleidsvrijheid. De lagere rechtbanken hebben geconcludeerd dat het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) Nederland verplicht tot CO2-vermindering. “Het hof beperkt in zijn uitspraak de beleidsvrijheid van de staat bij het vaststellen van de omvang van deze reductie. Dat kan grote gevolgen hebben voor de vrijheid van kabinetten bij het maken van klimaatbeleid en op andere beleidsterreinen,” luidt het.

“Als het de regering om een principiële vraag te doen was dan had ze al in 2015 ons aanbod kunnen aannemen om meteen na de uitspraak in eerste aanleg in springcassatie te gaan,” regaart Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Maar nee, ze vocht ons liever voor het hof van beroep aan over de gedetailleerde inhoud van het eerste vonnis. Intussen er heel wat nuttige tijd verloren gegaan om wat aan de CO2-uittoot te doen. Op basis van het huidige beleid landen we in 2020 op -15% in plaats van de vooropgestelde -25%.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.