Nederlanders enthousiast over Nul-op-de-Meter-woning

160106-NulOpDeMeter

6 januari 2016 – Veertig procent van de Nederlanders vindt een nul-op-de-meter-woning aantrekkelijk en zestig procent van de Nederlanders vinden dat hun gemeente make-overs naar nul-op-de-meter zouden moeten stimuleren. Dat blijkt uit een onderzoek dat Eneco liet doen.

Uit het persbericht van Eneco
‘(…) Nul op de Meter woningen zijn bestaande woningen die door een verbouwing evenveel of meer energie opwekken dan nodig is voor het huis en huishouden. Voor het nieuwe concept is veel belangstelling. Uit recent onderzoek, in opdracht van Eneco uitgevoerd door Ipsos onder circa 1.000 Nederlanders, blijkt dat zo’n 42 procent van de Nederlanders het initiatief aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vinden.

Plannen voor 111.000 nul-op-de-meter-woningen
Eneco voerde dit onderzoek uit als onderdeel van zijn voornemen om als eerste energiebedrijf lid te worden van Stroomversnelling. Binnen Stroomversnelling werken verschillende gemeentes, bedrijven en woningcorporaties nauw samen om de komende jaren 111.000 Nul op de Meter woningen te realiseren. Hans Valk, directeur Innovation & Ventures van Eneco en Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling ondertekenen hiertoe op 11 januari aanstaande een partnerschap.

Op zoek naar nieuwe verdienmodellen
Eneco is vastbesloten om met de partners van de Stroomversnelling nieuwe en innovatieve verdienmodellen rond Nul op de Meter woningen te ontwikkelen en te realiseren. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt immers in toenemende mate een rol in het realiseren van een klimaatneutrale samenleving. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de missie van Eneco: duurzame energie voor iedereen.

Energiekosten € 0
Nul op de Meter woningen hebben geen gasaansluiting, krijgen als het ware een nieuwe ‘schil’, worden kier- en tochtvrij gemaakt, krijgen nieuwe binnenhuisinstallaties en worden voorzien van onder meer zonnepanelen. Na de verbouwing wekt het huis evenveel duurzame energie op als dat het nodig heeft voor het huis en voor het huishouden. Hierdoor komen de energiekosten, bij gemiddeld gebruik en over een jaar genomen, op nul uit. Na de renovatie is de woning weer als nieuw en stijgt het wooncomfort. De verbouwing kan gefinancierd worden uit de kosten die een bewoner normaal gesproken kwijt is aan de energierekening. De bewoner blijft dan circa de komende 30 jaar het bedrag van zijn huidige energierekening betalen. Het aantal jaar is afhankelijk van de hoogte van de energierekening en van het type huis.

Schermafdruk 2016-01-06 12.51.07Resultaten onderzoek
Uit het Ipsos-onderzoek blijkt dat 42 procent van de ondervraagden het Nul op de Meter initiatief aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vindt. Met name Nederlanders met een partijvoorkeur voor D66 en GroenLinks zijn erg enthousiast over het concept. Als de respondenten foto’s te zien krijgen van de situatie voor en na de verbouwing dan vindt 53 procent van de ondervraagden de nieuwe woning aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk overkomen. Een meerderheid van 58 procent zou verder graag zien dan hun gemeente zich actief in gaat zetten om Nul op de Meter make-overs te stimuleren.

Verantwoording onderzoek
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 7 en 14 december jongstleden 1.001 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. (…)’

Bronnen
Eneco, 5 januari 2016: Nederlander enthousiast over Nul op de Meter woning en vraagt actievere rol van gemeente
Rapport Ipsos-onderzoek: Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco (pdf, 18 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.