foto Koen Mortelmans

Nederlands energieverbruik voor 6,6% uit hernieuwbare bronnen

Koolzaad.

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6% van het totale energieverbruik, een tiende meer dan in 2016. Dat maakte het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek bekend.

Het energieverbruik uit zon steeg met 31% naar 9 Petajoule. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 800 MW naar totaal bijna 2900 MW.

De energie uit wind nam met 15% toe tot 35 PJ. Vooral door het plaatsen van 600 MW aan nieuwe windturbines in het Nederlandse deel van de Noordzee in de tweede helft van 2016 kon het verbruik flink toenemen; die windmolens draaiden in 2017 een vol jaar mee. In 2017 zelf werden er nauwelijks nieuwe windmolens geplaatst en bleef de totale windcapaciteit staan op 4.200 MW.

Biomassa weegt het zwaarst

Het verbruik uit biomassa groeide ook, mee door het stijgend verbruik van biobrandstoffen voor transport (+30%). Dit hangt onder andere samen met een toename van de verplichting voor leveranciers van motorbrandstoffen tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer. Biomassa was met 61% van het totaal zelfs de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron nam in 2017 met 8% toe.

Afvalverbrandingsinstallaties bleven met een aandeel van meer dan 20% de grootste verbruikers van biomassa, op korte afstand gevolgd door de huishoudens. Transport tekende zich scherper af op de derde plaats.

Het verbruik van biomassa in elektriciteitscentrales en bij bedrijven die elektriciteit produceren groeide vorig jaar met 20%. Dit kwam doordat deze installaties naast elektriciteit vooral meer warmte zijn gaan produceren voor nabije industriële vestigingen. Het overige verbruik van biomassa, zoals dit van afvalverbrandingsinstallaties, bedrijven met alleen warmte-installaties en huishoudens lag ook hoger dan in 2016, maar deze stijging beperkte zich tot enkele procenten.

In 2017 was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40% voor elektriciteitsproductie en een kleine 10% voor vervoer.

Het totale finale energieverbruik in Nederland bedroeg in 2017 ongeveer 2.100 PJ, ongeveer evenveel als in 2016.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.