‘Nederlands milieubeleid vooruitstrevend, maar energiebeleid loopt achter’

25 november 2015 – De OESO heeft de Nederlandse milieuprestaties geëvalueerd. Het milieubeleid in enge zin is ‘adequaat’, maar het energiebeleid blijft achter bij de gestelde doelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wijdt er een persbericht aan, en zet daarbij  het compliment zo sterk voorop, dat de boodschap flink wringt met die van de OESO.
De OESO heeft ook een persbericht uitgebracht en dat ademt echt een andere sfeer: ‘The Netherlands should strive to meet energy and environment challenges.’ Nederland is z’n frontrunnerpositie kwijtgeraakt, vindt de OESO.  “The country has one of the world’s most modern and dynamic economies, so if Dutch ingenuity cannot solve today’s major environmental challenges, then it will be difficult for the rest of the world to do so.”

.

De boodschap van I&M
Uit het persbericht van I&M
‘(…) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO noemt het Nederlandse milieubeleid vooruitstrevend en adequaat. Dit staat in het Environmental Peformance Review 2003 – 2015 die de OESO over Nederland heeft gemaakt. Staatssecretaris Sharon Dijksma ontving de evaluatie vandaag in Parijs uit handen van de directeur Milieu van de OESO, Simon Upton. Hij noemt onder andere de milieuregelgeving en –handhaving in Nederland goed op orde. Het in Nederland gevoerde beleid wordt gebaseerd op onafhankelijk onderzoek; iets waar veel andere OESO landen van kunnen leren, volgens Upton. Ook is Nederland een van de best presterende OESO-landen op het terrein van afvalmanagement waarbij ambitieuze doelen worden gehaald tegen relatief lage kosten.
Dijksma: ‘We kunnen met een OESO-rapport een mooi compliment in onze zak steken, zo vlak voor de klimaattop in Parijs begint. OESO houdt ons een spiegel voor, die ons niet alleen laat zien wat we nu al goed doen, maar ook wat beter kan en moet. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van ons water, bodem en lucht. Daar is werk aan de winkel.”

Energiebeleid 
De OESO wijst o.a. op de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de Nederlandse energiehuishouding en de dreigende druk als gevolg van toenemend verkeer en van de intensieve veehouderij. Hoewel het percentage schone energie is gegroeid naar 4,2% (2013) blijft het aandeel hernieuwbare energie nog achter bij de doelen die Nederland daarvoor zelf heeft gesteld in het Energieakkoord. In 2014 was het aandeel hernieuwbare energie gegroeid naar 5,6% en Nederland wil in 2020 14% en in 2023 16% hernieuwbare energie gebruiken.

De staatssecretaris neemt de uitkomsten van de evaluatie mee naar de VN Klimaattop die volgende week begint. Nederland wil een breed, juridisch bindend klimaatakkoord waarbij snelle uitstootvermindering en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering goed in balans zijn. Het lange termijn doel is het beperken van de wereldwijde opwarming tot maximaal 2 graden Celsius, toewerkend naar een klimaatneutrale wereld. Een doel dat enkel behaald kan worden als mensen, bedrijven en overheden goed samenwerken, zonder vrijblijvendheid en met het pakken van verantwoordelijkheid.

OESO-lidstaten, en andere landen die dit wensen, ondergaan eens per 10 jaar een milieu beoordeling. Dit is de 3e maal dat Nederland wordt beoordeeld. Naast complimenten bevat de review ook aanbevelingen en kritische punten zoals de oproep om te komen tot enen lange termijn milieubeleid, bijv. zoals dat voor waterbeleid is verankerd in het Deltaprogramma. Deze aanbeveling zal worden opgepakt in de uit de nieuwe Omgevingswet voorvloeiende Nationale Omgevingsvisie. (…)’

De boodschap van de OESO
Uit het persbericht van de OESO

‘(…) An early leader in environmental policy, the Netherlands has decoupled greenhouse gas emissions from economic growth and virtually eliminated landfilling over the past decade. Yet a very fossil fuel-intensive energy mix and looming pressures from traffic congestion and intensive farming are creating new challenges, according to a new OECD report.
Schermafdruk 2015-11-25 15.50.26The OECD’s latest Environmental Performance Review of the Netherlands praises a decrease in the Dutch economy’s carbon intensity, a drop in air pollution and extensive use of environmental taxes. It also notes the country is one of the OECD’s most material efficient members with high rates of recycling and incineration with energy recovery.
However, fossil fuels still make up more than 90% of the country’s total primary energy supply, the fifth-highest level among the OECD’s 34 members. The share of clean energy has increased but renewables still only accounted for 4.2% of energy supply in 2013, mainly solid biomass and renewable municipal waste. That leaves the Netherlands likely to fall short of renewable energy and energy efficiency goals set out in the government’s 2013 Energy Agreement for Sustainable Growth.

The Netherlands has the 3rd lowest share of renewables in the OECD

Schermafdruk 2015-11-25 15.48.46

“The Netherlands has been a frontrunner on green policies in the past, but is being tested by new environmental pressures and ambitious goals for cleaner, more efficient energy,” said OECD Environment Director Simon Upton. “The country has one of the world’s most modern and dynamic economies, so if Dutch ingenuity cannot solve today’s major environmental challenges, then it will be difficult for the rest of the world to do so.”
Like most European countries, the Netherlands saw its total GHG emissions drop over 2000-12, but less markedly than many others.
The Netherlands has higher energy taxes than most OECD countries, but rates are uneven across energy sources and users. Large energy users – and GHG emitters – face much lower tax rates than small-scale users and benefit from a number of exemptions and refund mechanisms. This limits their effectiveness in curbing GHG emissions.
A reform of vehicle taxes aimed at curbing C0₂ emissions from transport has been less effective than hoped for and has proved an expensive way to reduce emissions while contributing to substantial tax base erosion. One factor undermining the success of the policy was the large difference recorded between test cycle emissions and actual emissions for both C0₂ and N0x.
The Review recommends reconsidering the introduction of road pricing – an idea the country has examined in the past but not implemented – as a way to better address the negative environmental impacts of transport and help manage an expected surge in congestion in urban areas in the years ahead.
Intensive farming in the Netherlands, the second most densely populated country in the OECD after Korea, is another area that poses a serious challenge to improving the quality of ecosystems and water. Around a third of the country’s territory is used for agricultural purposes, and the quantity of nitrogen fertiliser and pesticides used per square kilometre of farmland is well above the OECD average.

Recommendations in the Review include:

  • Step up efforts to improve climate and energy policy to ensure goals are met and in the most cost-effective way possible.
  • Reconsider a planned tax exemption on coal used in electricity generation, taking into account the impacts on local air pollution.
  • Make more use of the EU energy market to raise the share of renewables.
  • Introduce road pricing for cars by substituting vehicle taxes and reducing motor fuel taxes. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 25 november 2015: Nederlands milieubeleid vooruitstrevend en adequaat
OESO, 25 november 2015: The Netherlands should strive to meet energy and environment challenges
OESO: Rapport: OECD’s latest Environmental Performance Review of the Netherlands 
OESO: Samenvatting

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.