foto: Nederlandse Spoorwegen

Nederlandse bedrijven gaan minder milieubelastend reizen

Nederlandse bedrijven gaan minder milieubelastend reizen

Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven hebben samen afgesproken om de CO2-uitstoot, veroorzaakt door hun zakelijk reisgedrag, tegen 2030 met de helft te verminderen. Ze hebben ook de onderhandelaars van het recente Nederlandse Klimaatakkoord gevraagd hun ideeën over te nemen. Bovendien willen ze er mee voor zorgen dat duurzaam reizen alvast in Nederland steeds gewoner en makkelijker wordt.

De deelnemende bedrijven tellen samen bijna 300.000 werknemers. Ze hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen. Daarin delen ze kennis en ervaring over het verlagen van de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer. Die bedraagt nu ruim 13 megaton per jaar, evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Op het eerste gezicht lijkt dit initiatief vrij laattijdig genomen. Maar verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het stimuleren van duurzamer reizen. ABN Amro bijvoorbeeld geeft nieuwe medewerkers standaard een jaarkaart voor het openbaar vervoer en PwC vervangt vliegreizen van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk door treinreizen. Eneco stapt helemaal over op elektrische leaseauto’s en Arcadis verhuisde naar een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. VodafoneZiggo is dit eveneens van plan, meer bepaald naar de omgeving van Utrecht Centraal.

PwC wil in 2025 een fossielvrij wagenpark en in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Nu al kunnen PwC-medewerkers bijvoorbeeld hun leaseauto boetevrij omruilen voor een elektrische variant. Voor dienstreizen naar Parijs en Frankfurt nemen ze in principe alleen de trein. Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen kunnen zich om de vier jaar voor 1.500 fiscaal aantrekkelijk een elektrische fiets aanschaffen.”

De maatregelen die bedrijven hebben ingevoerd of willen invoeren, zijn door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft getoetst op CO2-reductie en impact. De studie laat zien dat de ambitie om de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren haalbaar is. Wat hulp van de overheid is daarbij wel nodig, want de maatregelen vereisen een grote capaciteitsverhoging van het openbaar vervoer en een uitbreiding van de huidige fietsinfrastructuur.

Meest effectieve maatregelen

De meest effectieve maatregelen zijn volgens het onderzoek het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en het beperken van vliegverkeer. De effecten van de maatregelen kunnen volgens de onderzoekers versterkt worden door ze slim te combineren, door het inzetten van gedragsveranderingscampagnes en door duurzaamheid voortdurend onder de aandacht te brengen.

Anders Reizen

Het initiatief tot de Anders Reizen-coalitie ging in 2015 uit van Natuur & Milieu, ondernemersbeweging VNO-NCW, het ministerie van infrastructuur en milieu en de Nederlandse Spoorwegen. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs.

Wie?

Van de coalitie maken momentele de volgende bedrijven, organisaties en instellingen deel uit: ABN Amro, Accenture, Achmea, Alliander, ANWB, Arcadis, Asito, ASR, Cap Gemini, Conclusion, DB Schenker, Deloitte, de Volksbank, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van I&W, ING, KNMI, KPN, NN, Nederlandse Spoorwegen, Nuon, Philips, PGGM, ProRail, PWC, Rabobank, Renewi, Royal Haskoning/DHV, Shell, Schiphol, Strukton, Tauw, Triodos, Unilever, Vebego, Vivat en Vodafone/Ziggo.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.