Nederlandse editie McKinsey-rapport verschenen

Nederlandse editie McKinsey-rapport verschenen

30 september 2016McKinsey heeft ook een Nederlandstalige versie uitgebracht van het rapport over de haalbaarheid voor Nederland van het realiseren van de EU-klimaatdoelstellingen:’Versnellen van de energietransitie: kostbaar of kansrijk?’

De conclusie van het rapport nog maar eens in het Nederlands (soms wel erg duidelijk vertaald Engels):
‘(…) De EU heeft opgeroepen tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met minstens 40 procent voor het jaar 2030, en met 80 tot 95 procent voor 2050. Om die doelen te behalen, moet Nederland zijn emissies drie tot vier keer sneller verminderen dan de jaarlijkse vermindering van 0,7 procentpunt die het tussen 1990 en 2020 bereiken zal. Hoewel de emissies tussen 1990 en 2014 zijn gedaald, geven recente cijfers aan dat de BKG-emissies in 2015 met 5 procent zijn gestegen en dat de CO2-emissies het niveau van 1990 overstegen. Deze verhoging van CO2 emissies was groot genoeg om de verbetering van de afgelopen 24 jaar ongedaan te maken. Om de doelen van de EU te behalen, moet Nederland terug naar een emissieverlagend traject. (…)
Dit rapport concludeert dat een versnelde maar flexibele aanpak voor het verminderen van BKG-emissies waarde op zal leveren in termen van BBP en werkgelegenheid. Onze aanpak was om de economische kosten en voordelen van een set emissiereducerende opties voor vier grote sectoren te schatten: transport, gebouwen, zware industrie en elektriciteitsopwekking. Eenvoudigheidshalve hebben we slechts één scenario overwogen, met technologieën die zich al bewezen hebben of waarschijnlijk op korte termijn bruikbaar worden. We hebben aangenomen dat er geïnvesteerd zal worden in opkomende technologieën, zoals CO2 afvangen en opslaan of gebruiken (CSS/U) en grootschalige energieopslag, maar we hebben geen rekening gehouden met de mogelijke emissiereducties die deze technologieën kunnen opleveren tussen 2020 en 2040. (…)’

Bronnen
McKinsey, vertaling van Accelerating the energy transition: cost or opportunity? A thought starter for the Netherlands, 29 september 2016: ‘Versnellen van de energietransitie: kostbaar of kansrijk? – Een gedachten-experiment voor Nederland’ (pdf, 48 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 16 september 2016: McKinsey: ‘CO2-uitstoot moet veel sneller terug. Dat is duur, maar het kan.’
FluxEnergie, 16 september 2016: McKinsey-onderzoek over haalbaarheid CO2-reductie nu gepubliceerd

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.