Nederlandse overheden investeren in toekomstbestendig Groningen

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en minister van economie en klimaat Eric Wiebes (VVD) hebben het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken ze samen samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Groningen krijgt ook een prominente rol in energietransitie en duurzaamheid.

Het programma moet ervoor zorgen dat Groningen na het einde van de gaswinning een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft, met behoud van de eigen identiteit. De regio en het kabinet van de minister hebben afspraken gemaakt over de hoofdlijnen en de financiering ervan. In de komende maanden zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio met concrete projecten verder invulling geven aan het toekomstperspectief voor Groningen. Het beschikbare investeringsbudget van 1,15 miljard euro wordt daarbij aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private middelen.

De betrokken overheden willen de uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk te verbinden met nationale uitdagingen, zoals de overgang naar een duurzame economie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Maar Groningen kan ook als proeftuin dienen voor andere transities zoals verstedelijking, digitalisering en veranderende behoeftes van mensen op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Programma Groningen bestaat uit drie onderdelen. Groningse kracht en trots is gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. Hierbij staan welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid centraal. Groningse natuur, energie en klimaat is gericht op de energietransitie onder andere door het ontwikkelen van duurzame energieproductie en het verduurzamen van de landbouw. Hierbij is de ambitie dat Groningen ook andere delen van het land van duurzame energie blijft voorzien. Groningse economie en arbeidsmarkt is gericht op het creëren van een toekomstbestendige regionale economie door het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren. Belangrijk daarbij zijn bereikbaarheid en de aansluiting van werk en vaardigheden.

Regio en kabinet doen nadrukkelijk een beroep op burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Groningen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het toekomstperspectief. Het nationaal programma is daarom geen blauwdruk maar een uitnodiging aan de inwoners van de regio om zelf de regie te voeren. Onder leiding van kwartiermakers worden zij de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het programma.

Bijstand bij aardbevingsklachten

Binnenkort nemen regio en kabinet binnenkort een besluit over een aantal projecten waarmee reeds dit jaar gestart kan worden. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar uit het totaalbudget. Zo wordt er mogelijk geld vrijgemaakt voor het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast wordt gekeken naar een investering in een testcentrum voor waterstof en komt er mogelijk geld voor verbetering van de leefbaarheid en voor erfgoedpanden in Overschild, een dorp in de gemeente Midden-Groningen. Ook gaat mogelijk het plafond van de Regionale Investeringssteun Groningen omhoog voor extra investeringen gericht op vergroening van de industrie en de chemie. Het startdocument Nationaal Programma Groningen vind je hier.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Nederlandse overheden investeren in toekomstbestendig Groningen”

Pat Rick|08.10.18|11:32

Dat is mooi dat de Groningers geld krijgen. Maar door het stoppen met gas daar, gaan de Duitsers, op zoek naar alternativen, meer bruinkool afgraven. Dus de schoonste fosiele brandstof wordt nu vervangen door ongeveer de vuilste. Door de grondwateronttrekking die hiermee gepaard gaat neemt de kans op aardbevingen in Nederlands/Belgisch Limburg toe. Krijgt Limburg nu ook extra geld? Het kan toch niet zo zijn dat Groningen zijn aardbevingen zomaar gaat exporteren? Heeft MD niet aan gedacht!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.